Informatii

Ghidul transdisciplinar digitizat.

Ghidul transdisciplinar digitizat este accesibil la adresa: http://ads.pmu.ro


136375_Studiu de impact

Studiul de impact al proiectului - „Educația – șansa către societatea cunoașterii”


Lista scoli ADS set educational

Lista scolilor ADS care beneficiaza de cate un set educational


Cerere oferta - Studiu de impact

Obiectivul serviciilor îl reprezintă realizarea studiului de impact prin realizarea unei evaluari cantitative şi calitative a rezultatelor si impactului intregistrat in urma dezvoltarii si implementarii celor doua oferte educationale din cadrul proiectului, destinate reducerii fenomentului de abandon scolar, precum si pentru identificarea de mijloace si interventii ce pot fi clasificate ca bune practici, cod CPV - 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii.


 
28 august 2014
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului: „Educația – șansa către societatea cunoașterii”
 
Ministerul Educaţiei Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă anunță lansarea proiectului cu titlul „Educația – șansa către societatea cunoașterii. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.
Proiectul de tip regional va fi implementat timp de 18 luni la nivelul regiunilor Sud-Muntenia și Centru, în 13 județe din România, valoarea totală a acestuia fiind de 8.027.924,08lei.
Obiectivul generalconstă în creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de către sistemul de învățământ de stat, cu scopul diminuării numărului de persoane care abandonează sistemul de învățământ obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod real persoanele aflate în situație de risc de părăsire a școlii, prin dezvoltarea și implementarea de programe moderne, aflate în strânsă legătură cu dinamica actuală a pieței muncii.
 
Proiectul urmărește pe de o parte, sprijinirea elevilor aflați în situație de risc de abandon școlar,  cât și susținerea eforturilor de reintegrare în sistemul de învățământ a celor care au părăsit deja școala. Totodată, prin proiect se va asigura, perfecționarea personalului implicat în programele adresate celor două categorii de elevi menționate.
Proiectul este adresat unui număr total de 970 de persoane eligibile, dintre care:
·         360 de persoane care au abandonat învățământul obligatoriu și au cel puțin 4 ani în plus față de vârsta specifică ultimei clase absolvite;
·         230 de elevi cu risc de părăsire a sistemului educational: sunt vizati în special membrii grupurilor vulnerabile precum copiii de etnie romă, persoanele cu dizabilități, persoanele din mediul rural, delicventii juvenili, copii din familiile sărace;
·         230 de părinții ai elevilor cu risc de abandon școlar: aceștia vor fi consiliați cu privire la rolul lor esențial în evoluția școlară a propriului copil;
·         150 de persoane care gestionează cazuri de elevi în pericol de părăsire a sistemului școlar.
 
Pentru atingerea obiectivelor, Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, va desfășura, pe parcursul celor 18 de luni de implementare a proiectului, o serie de activități, printre care:
-          Dezvoltarea unui ghid trans-disciplinar și a instrumentelor TIC inovatoare suport, ce vor fi utilizate în cadrul programului "A doua șansă". Ghidul trans-disciplinar rezultat va fi transpus în format interactiv, digital, reprezentând suportul informatic de desfășurare a cursului trans-disciplinar destinat programelor de tip „A doua șansă”;
-          Dezvoltarea ofertei educaționale și organizarea programului „Școala de familie”, destinat elevilor cu risc de părăsire a școlii și părinților acestora; 
-          Formarea și perfecționarea personalului care lucrează cu persoanele aflate în risc de părăsire timpurie a școlii, cât și a personalului implicat în implementarea programelor de tip a doua șansa, pentru implementarea tipurilor de programe/servicii educaționale dezvoltate prin proiect.
Pentru mai multe informații privind proiectul cu titlul „Educația – șansa către societatea cunoașterii” puteți contacta echipa UMPFE la adresa de mai jos:
 
Manager de proiect: Alexandru Preda
Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2,
sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89
e-mail: office@pmu.ro