Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

Cerere de ofertă - servicii hoteliere şi de restaurant

 

22 Octombrie 2012
 
SOLICITARE DE OFERTĂ DE PREŢ
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) este beneficiar al proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” POSDRU/57/1.3./S/32629 (PROIECT CONVERSII) finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
MECTS – UMPFE intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate în cadrul acestui proiect pentru achiziţia de servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului, motiv pentru care s-a emis prezenta solicitare de ofertă de preţ.