Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

Comunicat de presă - Conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră"

 
 
Vineri, 23 noiembrie 2012, se desfăşoară,
la Hotel Ibis – Palatul Parlamentului,
conferinţa de încheiere a proiectului
„Formarea profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”
 
În deschiderea conferinţei va lua cuvântul doamna Ecaterina Andronescu, ministrul  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
La conferinţă participă cadre didactice beneficiare ale programelor de conversie profesională, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene (inspectorii pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene), membrii echipelor de management și implementare a proiectului din cadrul instituţiilor partenere.
În cursul dimineţii, conferinţa se va desfăşura în sesiune plenară, aceasta fiind dedicată prezentării implementării proiectului, expunându-se beneficiile concrete ale programelor de conversie profesională ca instrumente moderne de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
După-amiaza se vor derula, în paralel, două sesiuni de lucru axate pe tematici diferite, organizate în funcţie de ariile de interes ale participanţilor în ceea ce priveşte proiectul. Astfel, sesiunile de lucru vor aborda subiecte legate de formarea continuă a cadrelor didactice prin programe de conversie profesională, precum şi de implementarea administrativă şi financiară a proiectului.
Reamintim că proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSDRU/57/1.3./S/32629 a demarat la 1 ianuarie 2010 şi a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POS DRU) şi co-finanţat din Fondul Social European şi Guvernul României.
Proiectul a fost implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE) în parteneriat cu 6 universităţi (Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Bucureşti), un partener transnaţional (European Foundation for Quality în eLearning – EFQUEL) şi doi parteneri privaţi.
Proiectul s-a implementat la nivel naţional, obiectivul general fiind formarea a 1.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, prin programe de studiu de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de până la 4 semestre, realizate în format adaptat educaţiei la distanţă ED), menite să acorde acestora o şansă în plus în parcursul profesional, conferindu-le studiile necesare pentru a preda o nouă specializare. Tot din grupul ţintă au făcut parte şi cadre didactice din instituţiile partenere, 105 dintre acestea fiind instruite în specificul educaţiei la distanţă.
Principalele activități derulate au fost: revizuirea şi adaptarea curriculum-ului şi a modulelor de studiu existente, formarea cadrelor didactice care asigura implementarea programelor de studiu, realizarea platformei e-learning şi dezvoltarea infrastructurii de informare şi comunicare adecvată, implementarea programelor de formare destinate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în tehnologia ED, evaluarea şi monitorizarea de către solicitant a activităţii de formare realizată în instituţiile partenere.
 
Rezultatele proiectului:
*       Studiu cu privire la instrumentele de formare continuă pentru cadrele didactice utilizate în ţări din Uniunea Europeană elaborat;
*       12 programe de studiu de conversie profesională revizuite;
*       15 materiale de studiu revizuite sau elaborate;
*       Program de studiu în ceea ce priveşte tehnologia ED, adresat cadrelor didactice din învăţământul superior, constituit din 5 module în format ED;
*       1.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar formate, din care 80% femei şi 10% cadre didactice la începutul carierei didactice, cu vârsta sub 35 de ani;
*       105 cadre didactice din învăţământul superior formate, din care 87 cu gradul didactic de asistent și lector și 18 cu gradul didactic de profesor și conferențiar;
*       1007 cadre didactice care au parcurs programe de formare şi au fost certificate;
*      o platformă de educaţie la distanţă dezvoltată;
*      182 materiale de studiu adaptate formatului ED și încărcate pe platforma ED;
*      Documente metodologice:
o       Metodologia organizării şi desfăşurării selecţiei cursanţilor pentru programele de formare de conversie profesională postuniversitară organizate în cadrul proiectului pentru anul universitar 2010-2011;
o       Strategia de implementare a programelor de formare prin Educaţie la Distanță;
o       Metodologia şi criteriile privind evaluarea şi monitorizarea modului de implementare de către universităţile partenere a programelor de formare prin educaţie la distanţă, realizate
o       Strategia de promovare şi diseminare;
o       Manual de uz intern în cadrul parteneriatului din proiect;
o       Strategia de monitorizare a proiectului.
*      12 articole ştiinţifice elaborate.
 
         
 
Pentru informaţii suplimentare legate de proiect, dar şi de conferinţa de încheiere, ne puteţi contacta la:
 
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
Strada Spiru Haret nr.12, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 305 59 95
Fax: 021 305 59 96
E-mail: conversii@pmu.ro