Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Limba
ro eng

Comunicate de presă
« Înapoi

Comunicat de presă stabilire criterii de admitere

Bucureşti, 12 aprilie 2010
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Au fost stabilite criteriile de admitere,
 pentru anul universitar 2010-2011,
pentru programele de conversie profesională postuniversitară organizate în cadrul proiectului
„Formarea profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”.
 
Din data de 15 aprilie 2010, candidații au posibilitatea de a se preînscrie (fie online, prin completarea unui formular ce se va regăsi pe site-ul proiectului www.proiecte.pmu.ro/web/conversii, fie prin fax/telefon, la sediul fiecărei universităţi partenere din cadrul proiectului) pentru unul din programele de formare. Preînscrierea nu este obligatorie pentru admiterea într-un program de formare!
 
Perioada generală de înscriere este cuprinsă între 14 iunie – 5 septembrie 2010, însă aceasta variază de la universitate la universitate.
 
Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat într-un program de formare din cadrul proiectului sunt:
a.     Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare;
b.    Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar;
c.     Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.
Criteriile generale de ierarhizare avute în vedere sunt:
a.     Media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media anilor de studii și nota/media obținută la examenul de licență).
 
În baza autonomiei universitare, universităţile pot impune criterii suplimentare și/sau pot solicita documente suplimentare, în conformitate cu regulamentele proprii de desfăşurare a admiterii la studii.
 
Admiterea în cadrul programelor de formare de conversie profesională postuniversitară se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, pe baza criteriilor stabilite şi în limita locurilor disponibile. Dosarul de înscriere se depune la universitatea la care se doreşte participarea la formare, în perioada şi în conformitate cu orarul stabilit de fiecare universitate. Organizarea unei grupe pentru fiecare dintre specializările anunţate se va realiza numai dacă există un număr de minim 20 de cursanţi.
 
Specializările matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie, geografie, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză se vor studia pe parcursul a 4 semestre și vor totaliza, fiecare, 120 de credite, în timp ce tehnologia informației și psihopedagogia vor necesita 3 semestre de studiu și vor însuma, fiecare, 90 de credite.
 
Specializările organizate de către fiecare universitate sunt:
          Universitatea din Bucureşti: istorie, geografie
          Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti: chimie, psihopedagogie
          Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca:biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, matematică, tehnologia informaţiei
          Universitatea "Transilvania" din Braşov: educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, matematică, fizică, chimie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză
          Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti: educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei
          Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti: matematică, tehnologia informaţiei, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba și literatura franceză
 
Pentru mai multe informaţii şi detalii referitoare la desfăşurarea proiectului şi la criteriile de admitere, dar şi la perioadele de înscriere stabilite de către fiecare universitate, candidaţii au posibilitatea de a accesa site-ul proiectului: www.proiecte.pmu.ro/web/conversii.
***
Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră” se implementează la nivel naţional și, în cadrul acestuia, este finanţată formarea pentru un număr de 1.000 cadre didactice.  Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul grupurilor defavorizate - cum ar fi cadrele didactice care predau în mediul rural sau cadrele didactice femei - reprezintă o prioritate în cadrul proiectului, iar o atenţie deosebită va fi de asemenea acordată cadrelor didactice aflate la începutul carierei, cu vârsta sub 35 de ani.
 
Programele de formare pentru cadrele didactice dinînvățământul preuniversitar ce urmează a fi implementate sunt programe de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de 3 sau 4 semestre, organizate în baza Legii nr. 94/1995, art. 161, forma de învăţământ la distanţă. Programele se finalizează cu examen de absolvire, promovarea examenului de absolvire conferind dreptul la obţinerea unei diplome şi dreptul de a profesa în noua specializare.
 
În elaborarea planurilor de învăţământ şi a materialelor de studiu s-a pornit de la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele stipulate de standardele profesionale ale profesorilor, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), precum şi de la cerinţele impuse de tehnologia educaţiei la distanţă.
 
Materialele de studiu pun cu precădere accent pe studiul individual al participanţilor, iar modulele sunt astfel elaborate încât prin formă şi conţinut să fie uşor abordabile pentru studiul individual şi să stimuleze dialogul la distanţă între profesor şi student. Activităţile de formare din cadrul proiectului se vor realiza cu suportul unei platforme de educaţie la distanţă, care va presupune disponibilitatea permanentă a materialelor didactice şi va permite comunicarea bidirecţională cadre didactice – cursanţi, precum şi a cursanţilor între ei.
 
Pentru mai multe informații ne puteți vizita pe adresa www.proiecte.pmu.ro/web/conversii sau contacta la numărul de telefon: 021.305.59.95 sau pe e-mail: conversii@pmu.ro.
 
Informaţii

Comunicat de presă - Conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră"

Vineri, 23 noiembrie 2012, se desfăşoară, la Hotel Ibis – Palatul Parlamentului, conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”


Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului

Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Răspuns la solicitările de clarificări

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) a primit solicitări de clarificări cu privire la solicitarea de ofertă de preţ pentru achiziţia de servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Cerere de ofertă - servicii hoteliere şi de restaurant

Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Cerere de ofertă - achiziţie de mobilier

Cerere de ofertă pentru achiziţia de mobilier.


Resurse