Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Limba
ro eng

Comunicate de presă
« Înapoi

Comunicat de presa demarare proiect

 

 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
1.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar
au oportunitatea obţinerii unei a doua specializări,
graţie demarării unui proiect cofinanţat
din Fondul Social European.
 
Celor 1.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar li se oferă astfel o reală oportunitate de dezvoltare profesională, aceştia obţinând, la sfârşitul perioadei de până la 2 ani de studii de nivel postuniversitar, o diplomă de conversie profesională care să le faciliteze, spre exemplu, asigurarea normei didactice într-o singură şcoală. Ei vor deveni profesori mai bine pregătiţi, cu informaţii actualizate din domeniul disciplinei de studiu, beneficiind, totodată, de experienţa parcurgerii unui program modern de studii, adaptat nevoilor lor de formare, precum şi de condiţii şi facilităţi adecvate învăţământului la distanţă.
Fiecare cadru didactic implicat obţine un nou statut în comunitatea profesorală din care face parte conferind, implicit, stabilitate întregului sistem de învăţământ românesc. De asemenea, formarea celor 1.000 de cadre didactice se realizează în formatul educaţiei la distanţă şi fiecare program de studii conţine un modul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC), procesul didactic beneficiind astfel de un nivel ridicat de utilizare a TIC.
Cele 12 domenii de specializare vizate sunt:
    Matematică
    Fizică
    Chimie
    Biologie
    Educaţie tehnologică
    Tehnologia informaţiei
    Limba şi literatura română
    Limba şi literatura engleză
    Limba şi literatura franceză
    Psihopedagogie
    Geografie
    Istorie
 
Prin toate componentele sale, proiectul răspunde concret cerinţelor atât de actuale ale dezvoltării durabile şi, implicit, exigenţelor politicilor şi strategiilor stabilite la nivel european privind formarea continuă a cadrelor didactice.
 
 
*****
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), a demarat, la 1 ianuarie 2010, proiectul intitulat „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSDRU/57/1.3./S/32629, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi cofinanţat din Fondul Social European.
 
Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani, fiind implementat în parteneriat cu:
1.    European Foundation for Quality in eLearning – EFQUEL
2.    Universitatea Politehnică din Bucureşti
3.    Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
4.    Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
5.    Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti
6.    Universitatea Transilvania din Braşov
7.    Universitatea din Bucureşti
8.    SC OMNIA International SRL
9.    SC Contrast Advertising SRL
 
Proiectul se implementează la nivel naţional, obiectivul general fiind acela de a crea oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare de nivel postuniversitar de calitate, adaptate tehnologiei educaţiei la distantă (ED). Tot din grupul ţintă fac parte şi cadre didactice din instituţiile partenere, 100 dintre acestea urmând să fie instruite în specificul educaţiei la distanţă.
 
Pe termen lung, proiectul generează efecte care-i asigură sustenabilitatea şi care vizează:
(a) îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare în carieră pentru cadrele didactice din învăţamântul preuniversitar, prin obţinerea unei diplome de conversie profesională;
(b) îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a dezvolta şi implementa programe de formare continuă prin ED de calitate, adresate cadrelor didactice;
(c) un nivel mai bun de pregătire al elevilor şi studenţilor, care beneficiază de cadre didactice formate în spiritul metodelor interactive de predare-învăţare şi centrate pe elev/student şi care utilizează tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) în procesul didactic;
(d) stimularea cadrelor didactice pentru participarea la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a invăţării pe tot parcursul vieţii.
 
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”, puteţi contacta echipa UMPFE la adresa de mai jos:
 
Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2, Sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 95; Fax: 021 305 59 96
e-mail: conversii@pmu.ro; http://proiecte.pmu.ro
 
 
 

 

Informaţii

Comunicat de presă - Conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră"

Vineri, 23 noiembrie 2012, se desfăşoară, la Hotel Ibis – Palatul Parlamentului, conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”


Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului

Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Răspuns la solicitările de clarificări

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) a primit solicitări de clarificări cu privire la solicitarea de ofertă de preţ pentru achiziţia de servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Cerere de ofertă - servicii hoteliere şi de restaurant

Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Cerere de ofertă - achiziţie de mobilier

Cerere de ofertă pentru achiziţia de mobilier.


Resurse