Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

Comunicat de presă - conferinţa de lansare a proiectului

Bucureşti, 27 mai 2010
 
 
Vineri, 28 mai 2010, se desfăşoară,
la Sinaia, Complexul Hotelier Sinaia,
conferinţa de lansare a proiectului
„Formarea profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”
 
În deschiderea conferinței va lua cuvântul Domnul Andrei Kiraly, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
La conferinţă participă membrii echipei de management al proiectului şi membrii echipelor de implementare a proiectului din cadrul universităților și instituțiilor partenere (atât din țară cât și din străinătate), reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, ai inspectoratelor şcolare judeţene (în mod special inspectorii de formare continuă și perfecționare din cadrul acestora), cât şi beneficiari sau participanţi în proiect.
 
În cursul dimineții, conferința se va desfășura în sesiune plenară, aceasta fiind dedicată prezentării generale a proiectului și a componentelor acestuia, expunându-se totodată beneficiile concrete ale programelor de conversie profesională și evoluția acestora și a conceptului de formare continuă. Vor fi de asemenea abordate subiecte legate de rolul mereu în schimbare al profesorilor în era nativilor digitali și de modul în care societatea aflată în era tehnologiei informației își pune amprenta pe exigențele în materie de formare continuă a profesorilor.

După-amiaza va fi rezervată unor sesiuni de lucru axate pe tematici diferite, organizate în funcție de ariile de interes ale participanților în ceea ce privește proiectul. Astfel, sesiunile de lucru vor aborda subiecte legate de implementarea programelor universitare de formare prin tehnologia educației la distanță și reperele curriculare ale acestora, dar și de implementarea administrativă și financiară a proiectului.

Reamintim că proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”, POSDRU/57/1.3./S/32629, este selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi este co-finanţat din Fondul Social European.
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, a demarat la 1 ianuarie 2010 activităţile din cadrul proiectului, acesta derulându-se pe o perioadă de 3 ani.
 
Principalul obiectiv al proiectului îl constituie formarea a 1.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, prin programe de studiu de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de până la 4 semestre, realizate în format adaptat educației la distanță, menite să acorde acestora o şansă în plus în parcursul profesional, conferindu-le studiile necesare pentru a preda o nouă specializare. Programele de studiu au fost dezvoltate în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, proiect implementat în perioada 2003-2009 de către Ministerul Educaţiei, cu finanţarea Băncii Mondiale şi a Guvernului României.
         
Pentru informații suplimentare legate de proiect, dar și de conferința de lansare, ne puteți contacta la:
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
Strada Spiru Haret, nr.12, Sector 1, București
Tel: 021 305 59 95
Fax: 021 305 59 96
E-mail: conversii@pmu.ro