Anunţuri licitaţii publicate în presă

Achizitie Bunuri

publicat 11.11.2004 – data limita 09.12.2004, ora 10:30 A.M.
Echipamente electronice pentru 463 de şcoli


Achizitie Bunuri

publicat 07.07.2004– data limita 07.09.2004, ora 10:30 A.M. Echipamente electronice pentru 463 de scoli.


Achizitie Bunuri

publicat 09.07.2004 – data limita 09.09.2004, ora 10:30 A.M. Autovehicule pentru procesul de mentorat


Anunt de intentie

pentru contractarea serviciilor privind elaborarea unui studiu local cu tema „Abandonul şcolar timpuriu în sistemul educaţional din România. Perspective de analiză la nivelul şcolii”.


Anunt de intentie

pentru contractarea serviciilor privind elaborarea unui studiu local cu tema „Factorii care influenţează performanţele şcolare ale elevilor la nivelul şcolii”.


Anunt de intentie

pentru contractarea serviciilor privind elaborarea unui studiu local cu tema „Rata de trecere de la un ciclu educaţional la altul şi rata de absolvire a unui ciclu educaţional - Perspective de analiză de la nivelul şcolii”.


Anunţ de Intenţie

privind implementarea metodologiei şi a instrumentelor pentru monitorizarea şi evaluarea Proiectului pentru Învăţământul Rural – Studiul longitudinal intermediar / de la mijlocul proiectului (2007) şi Studiul longitudinal final (2008)


Anunţ formatori - faza naţională

publicat 17.05.2005 – data limita 30.06.2005


Clarificari la documentatia de atribuire publicare anunturi

Achiziţie de servicii de publicare anunţuri în ziar de circulaţie naţională


International Competitive Bidding

International Competitive Bidding governed by the World Bank’s eligibility rules and procedures, to contract kits for physics (optics, electromagnetism and electricity)


Invitaţie de participare

achiziţie de cărţi pentru învăţământul primar


Prezentăm 1 - 20 din totalul de 37 rezultate.
Pagina din 2
Interes general

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - INFO

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale. Proiectele în curs de elaborare urmeaza să se deruleze pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), vizând dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învăţământ.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - educatie timpurie

Proiectul in curs de elaborare este intitulat „Gradinita – membru activ al comunitatii integratoare” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale în domeniul educaţiei timpurii prin creşterea gradului de cooperare transnaţională.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - socio-umane

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Mediu colaborativ de formare continuă pentru profesorii de ştiinţe socio-umane” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul predării ştiinţelor socio-umane.


Licitatii
Concursuri
Evenimente