« Înapoi

Stadiul implementării proiectului Ianuarie 2010


 

 

Programul pentru Educaţia Timpurie Incluzivă (PETI)

 

 

2006-2011

 
 

 

Stadiul implementării proiectului

 

 

Ianuarie 2010

 
 
 
Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale implementează în România Proiectul pentru Incluziune Socială (PIS) 2006-2011. PIS are patru componente care sprijină implementarea programelor incluzive care răspund obiectivelor prioritare ale Memorandum-ului Comun de Implementare al Guvernului: 1) Programul pentru Intervenţii Prioritare; 2) Programul pentru Educaţia Timpurie Incluzivă (PETI); 3) Programele de Asistenţă Socială (dizabilităţi, tinerii expuşi riscurilor şi victimele violenţei domestice); 4) Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale pentru Incluziune Socială.

 

Descarca documentul aici

Interes general
Licitatii

NOTĂ SPECIFICĂ DE ACHIZIŢIE pentru achizitia de materiale de predare – învăţare pentru 100 de grădiniţe incluse in Proiect

Această invitaţie la licitaţie urmează notei generale de achiziţie referitoare la acest proiect care a fost publicată în Development Business, nr. 715 din 30 Noiembrie 2007.


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE for procurement of teaching – learning materials for 100 kindergartens involved within the Project

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 715 of 30 November 2007.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

Solicitare de expresii de interes pentru contractarea serviciilor pentru pilotarea Instrumentului de Evaluare privind Dezvoltarea Copilului şi a utilizării Ghidului privind modalitatea de folosire a acestui instrument de către cadrele didactice din sistemul de educaţie timpurie în ultimul an de grădiniţă.


Concursuri
Evenimente