Evenimente
« Înapoi

Reforma educaţiei timpurii – prezentată inspectorilor de grădiniţe

 

16 Ianuarie - 17 Ianuarie, Bucureşti

Inspectorii pentru învăţământul preşcolar din toaţe judeţele ţării participă, în perioada 16-17 ianuarie 2007, la o sesiune de informare pe tema Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii, cel mai nou proiect demarat de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Întâlnirile din aceste zile vor fi urmate de o campanie de informare organizată, în toate judeţele ţării, de reprezentanţii Unităţii de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar. În cadrul acestora toţi directorii de grădiniţe şi primarii vor fi informaţi cu privire la obiectivele, etapele şi modul de implementare a Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii.
Proiectul, în valoare de 105 milioane de euro, este cofinanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi are trei obiective majore: îmbunătăţirea infrastructurii (reabilitare şi construcţie de grădiniţe noi), perfecţionarea personalului din sistemul de grădiniţe şi îmbunătăţirea serviciilor oferite de sistemul preşcolar de învăţământ (dotare cu material didactic; jocuri educative şi cărţi; amenajarea unor spaţii adecvate pentru copiii cu nevoi speciale; consiliere pentru părinţi).
În cadrul proiectului vor fi construite, la nivel naţional, 410 grădiniţe noi, în timp ce alte 340 de grădiniţe vor fi reabilitate. Selecţia va fi realizată pornind de la propunerile fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean, pe baza unor criterii care vizează numărul de copii înscrişi în grădiniţe, starea actuală a clădirlor, dar şi implicarea comunităţii locale.
De asemenea, toate cele cca. 13.000 de grădiniţe din ţară vor fi dotate cu material didactic (jocuri educative, jucării şi cărţi), iar toate persoanele care lucrează în umităţile de învăţământ preşcolar (aproximativ 35.000 de educatori, 2.500 directori şi 13.000 de persoane încadrate ca personal auxiliar) vor urma cursuri de perfecţionare. 
 
Departamentul PR al UMPIP

 

Evenimente

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel: · în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului · în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului.