Interes general
« Înapoi

Proiectul pentru Învăţământul Rural, cel mai bun din Europa şi Asia Centrală

Proiectul pentru Învăţământul Rural (PIR), coordonat de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar (UMPIP) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a fost premiat, la Washington, de un juriu al Băncii Mondiale, în cadrul primei competiţii cu tema "Îmbunătăţirea vieţii oamenilor din Europa şi Asia Centrală", pentru rezultatele şi impactul remarcabil pe care acesta le are în România.

"Succesul Proiectului pentru educaţie rurală din România se datorează dăruirii de care a dat dovadă Ministerul Educaţiei din România, Unitatea de Management al Proiectului şi echipa Băncii Mondiale. Aceasta e mărturia incontestabilă a reuşitei României în implementarea cu succes a unor soluţii inovatoare pentru probleme importante", a afirmat Benoit Blarel, directorul Băncii Mondiale pentru România.

Competiţia a avut loc în data de 1 aprilie a.c., la Washington, fiind acordate 19 premii pentru 22 de activităţi derulate în Europa şi Asia.

Proiectul pentru Învăţământul Rural, demarat în 2003 şi care se va încheia anul viitor, are un buget de 90 mil USD şi este co-finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea accesului la o educaţie de calitate pentru elevii din mediul rural exprimată prin rezultate şcolare mai bune, precum şi printr-un procent mai mare de promovabilitate şi absolvire.

În cadrul acestui proiect au fost perfectionate peste 55.000 de cadre didactice din mediul rural prin programul de dezvoltare profesională la nivelul şcolii (circa 70% din numărul total de cadre didactice din mediul rural). Pentru derularea acestei activitati au fost dotate 463 de centre de resurse fixe cu aparatură electrotehnică şi IT.

De asemenea, printr-un program de IDD, au fost calificate un număr de 3.060 de cadre didactice din mediul rural.

Un număr de 1.500 de şcoli din mediul rural au fost dotate cu mobilier, 430 de şcoli au beneficiat de instalaţii noi de apă curentă, iar 70 de şcoli au beneficat de toate facilităţile (apă curentă, instalaţii termice, electrice şi sanitare).

8.000 de unitati şcolare din mediul rural au primit materialele didactice de bază: 4.000.000 de planşe didactice, hărţi şi globuri, peste 2.000.000 de cărţi pentru bibliotecile şcolare (învăţământul gimnazial) şi peste 1.000.000 de cărţi pentru biblioteca clasei (învăţământul primar), cca. 80.000 de materiale sportive (mingi, saltele etc.), peste 270.000 de seturi de ştiinţe pentru profesori, modele umane.

7.662 de scoli şi consilii de administraţie au beneficiat de facilitare pentru elaborarea strategiilor de dezvoltarea educaţională la nivel local. În urma celor patru runde de competiţie au propus proiecte eligibile un numar de 4130 de şcoli şi a fost acordată finanţare pentru un număr de 1537 de proiecte locale care dezvoltă parteneriatul şcoală – comunitate.

A fost realizat studiul comparativ "Indicatori pentru educaţie şi formare profesională", pe baza analizei indicatorilor educaţionali naţionali şi internaţionali (OECD, EUROSTAT; UNESCO, Banca Mondială), fiind elaborat setul naţional de indicatori pentru educaţie. Tot în acest proiect s-a trecut la restructurarea şi îmbunătăţirea bazei de date existente în MEdCT, în acord cu setul naţional de indicatori pentru educaţie (dezvoltarea şi implementarea unor aplicaţii software de colectare a datelor). Importantă a fost şi participarea în programele de testare internaţională a elevilor (PIRLS, PISA, TIMSS)–Evaluarea la clasa IVa –evaluare realizată pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional (circa 4500 de elevi testaţi)

 

Alte premii internaţionale câştigate de către acest proiect sunt:

  • Programul IDD de reconversie profesionala din cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural este best practice intr-un raport al Comisiei Europene „European Profile for the Language Teacher Education – A Frame of Reference" 2007
  • Baza de Date Naţională a Educaţiei, realizată prin intermediul Proiectului pentru Învăţământul Rural este exemplu de bună practică la secţiunea European E-government, în anul 2007 http://www.epractice.eu/cases/NED