Anunţuri licitaţii publicate în presă

NOTĂ SPECIFICĂ DE ACHIZIŢIE pentru achizitia de materiale de predare – învăţare pentru 100 de grădiniţe incluse in Proiect

Această invitaţie la licitaţie urmează notei generale de achiziţie referitoare la acest proiect care a fost publicată în Development Business, nr. 715 din 30 Noiembrie 2007.


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE for procurement of teaching – learning materials for 100 kindergartens involved within the Project

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 715 of 30 November 2007.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

Solicitare de expresii de interes pentru contractarea serviciilor pentru pilotarea Instrumentului de Evaluare privind Dezvoltarea Copilului şi a utilizării Ghidului privind modalitatea de folosire a acestui instrument de către cadrele didactice din sistemul de educaţie timpurie în ultimul an de grădiniţă.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES pentru implementarea unui studiu pilot pentru testarea rezultatelor şi a eficienţei cu privire la utilizarea Instrumentului de Evaluare privind Dezvoltarea Copilului (IEDC) şi a Ghidului metodologic.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES pentru contractarea serviciilor pentru “ Dezvoltarea şi Implementarea Programului de Formare şi Consiliere pentru Părinţi ”


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES pentru contractarea serviciilor pentru “Implementarea de soluţii alternative bazate pe comunitate pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7ani.


Solicitare de Expresii de Interes pentru contractarea serviciilor de "Dezvoltare profesională

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru
implementarea Proiectului pentru Incluziune Socială şi intenţionează să aplice o parte din acest împrumut pentru contractarea
serviciilor pentru “Dezvoltarea profesională a personalului care lucrează în domeniul educaţiei timpurii”.


Proiectul pentru Incluziune Sociala - Programul pentru Educatie Timpurie Incluziva

Invitatie pentru depunea Scrisorii de Intentie cu privire la Proiectarea unui plan de dezvoltare a solutiilor alternative comunitare de educatie timpurie a copiilor de la nastere la 6/7 ani.


Proiectul pentru Incluziune Sociala - Programul pentru Educatie Timpurie Incluziva

Invitaţie pentru depunerea Scrisorii de Intenţie cu privire la elaborarea Standardelor privind materialele de predare- învăţare în educaţia timpurie şi Standardele de calitate privind programul educaţional din serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6/7 ani


Interes general
Licitatii

NOTĂ SPECIFICĂ DE ACHIZIŢIE pentru achizitia de materiale de predare – învăţare pentru 100 de grădiniţe incluse in Proiect

Această invitaţie la licitaţie urmează notei generale de achiziţie referitoare la acest proiect care a fost publicată în Development Business, nr. 715 din 30 Noiembrie 2007.


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE for procurement of teaching – learning materials for 100 kindergartens involved within the Project

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 715 of 30 November 2007.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

Solicitare de expresii de interes pentru contractarea serviciilor pentru pilotarea Instrumentului de Evaluare privind Dezvoltarea Copilului şi a utilizării Ghidului privind modalitatea de folosire a acestui instrument de către cadrele didactice din sistemul de educaţie timpurie în ultimul an de grădiniţă.


Concursuri
Evenimente