Activitatea componentelor
« Înapoi

“Copiii schimbă comunitatea”

Cadrele didactice şi elevii Şcolii Generale Adea din judeţul Arad au început desfăşurarea activităţilor incluse în calendarul subproiectului “Copiii schimbă comunitatea” din cadrul programului de granturi – Şcoală-Comunitate. Trebuie să vă spunem că, la Scoala Generală cu clasele I - VIII din Adea învaţă 112 elevi, de trei etnii, în următoarea proporţie: 60% rromi, 30% maghiari şi 10% români. „Prin acest proiect dorim să schimbăm ceea ce este rău în satul acesta. Principalele motive care au stat la baza demersului nostru sunt, într-o ordine aleatorie, subdezvoltarea şi sărăcia, în proporţie de până la 60% din populaţia localităţii; lipsa locurilor de muncă; nivelul scăzut de şcolarizare, viziune nefavorabilă despre şcoală, conflict între interesele educaţionale, instituţionale şi cele personale. Poate şi datorită acestui ultim aspect dorim ca la finalul celor şase luni cât durează proiectul, dar şi după aceea, să constatăm o îmbunătăţire a relaţiilor profesor - elev, elev - elev, profesor - părinte, elev - părinte şi profesor - profesor. Practic, în derularea acestui proiect dorim să implicăm toată comunitatea locală. Rezultatele pe termen mai lung ale acestui proiect, pe care le preconizăm noi, ar trebui să fie îmbunătătirea prezenţei la ore, participarea activă a elevului la clasă, dobândirea elementelor de bază din grupul principiilor cetătenesti, reducerea abandonului şcolar şi altele“ ne-a mai declarat Dorel Gomoi.

În data de 20 aprilie 2005 a avut loc lansarea oficială a proiectului ”Copiii schimbă comunitatea“.Au fost invitaţi să participe şi au participat: inspectorul general al I.S.J. Arad, Marius Gondor, inspectorii generali adjuncţi: Matekovits Mihai şi Orodan Maria, vicepreşedintele C.J. Arad, Búza Gavril, primarul şi viceprimarul comunei Şintea – Mare împreună cu tehnicianul constructor şi contabilul primăriei, directorii Şcolilor Generale din zonă şi al Liceului M-Veliciu din Chişineu Criş, cadre didactice de la şcolile înconjurătoare, reprezentanţi ai ziarelor locale, Adevărul şi Nyugati Jelen, preotul reformat al satului, părinţii şi alţi invitaţi. Invitaţii au fost primiţi de un grup de elevi îmbrăcaţi în port popular maghiar şi le-au fost oferite pliante realizate de cadrele didactice cu ajutorul preotului reformat care cuprindeau: obiectivele, activităţile şi rezultatele urmărite, precum şi un mic cadou floral confecţionat de elevii şcolii noastre. A urmat un scurt program artistic interpretat de elevii şcolii sub îndrumarea d-nei profesoare Erdôs Márta, pe urmă invitaţii vizitând localul şcolii.

În luna iunie a fost înfiinţat cercul Copiii şi comunitatea, beneficiari ai acesteia fiind un număr de 112 elevi din ciclul primar şi gimnazial. Cercul urmează a se desfăşura lunar câte 2 ore la ciclul primar şi câte 2 ore la ciclul gimnazial, de buna lui desfăşurare ocupându-se învăţătorii şi diriginţii. A avut loc o primă activitate cu titlul “Salutul-primul pas către politeţe”, separat pe cele două cicluri. Activitatea a fost gândită ca şi un joc interactiv, elevii fiind împărţiţi în două echipe urmând a se întrece în mai multe probe. Probele la care au fost supuse au fost următoarele: recunoaşterea formulelor de salut în diferite limbi, prezentarea unor saluturi neconvenţionale existente la diferite popoare, confecţionarea unor coifuri colorate reprezentând culorile celor două echipe şi folosite prin ridicare pentru răspunsuri cu da sau nu la diferite întrebări despre salut, îmbinarea bucăţilor de puzzle confecţionate de cadrele didactice, proverbe şi zicători despre salut, cântece şi jocuri despre salut, mimarea diferitelor forme de salut.

Elevii concurenţi au fost jurizaţi de trei colege profesoare din judeţele Harghita şi Covasna venite în aceea perioadă în şcoala noastră pentru un schimb de experienţe. Activităţile au fost conduse de D-nele Módi Kinga şi Gomoi Beatrice dar toate cadrele didactice au luat activ parte la ele. Probele au fost gândite cu anume grad de dificultate pentru ciclul primar şi cu altul pentru ciclul gimnazial.

Interes general

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - INFO

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale. Proiectele în curs de elaborare urmeaza să se deruleze pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), vizând dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învăţământ.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - educatie timpurie

Proiectul in curs de elaborare este intitulat „Gradinita – membru activ al comunitatii integratoare” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale în domeniul educaţiei timpurii prin creşterea gradului de cooperare transnaţională.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - socio-umane

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Mediu colaborativ de formare continuă pentru profesorii de ştiinţe socio-umane” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul predării ştiinţelor socio-umane.


Licitatii
Concursuri
Evenimente