Evenimente
« Înapoi

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel:

·       în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului

·       în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului

 

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului,
Sinaia, februarie 2013

 

Primul eveniment a reunit 35 de specialiști din grădinițe, inspectoratele școlare județene și din Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Sesiunea de lucru a avut ca agendă – în principal activitatea din cadrul Centrelor de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (CRED).

Reţeaua de 325 de centre CRED oferă sistemului preşcolar servicii integrate, inclusiv sesiuni de formare pentru resursele umane din grădiniţe; suport şi formare pentru părinţi, promovarea educaţiei părinţilor ca parte a activităţilor sistemului preşcolar; suport pentru dezvoltarea materialelor de învăţare-predare necesare pentru activităţile cu părinţii şi copiii; campanii de informare şi diseminare, promovarea comunicării dintre grădiniţe, autorităţile locale, comunitatea locală pentru a îmbunătăţi dialogul social şi implicarea.

În vederea asigurării unei desfăşurări adecvate a activităţilor menţionate, centrele au fost dotate cu un pachet de echipamente strict necesare: computere, copiatoare, scanere, proiectoare şi ecrane de proiecţie, camere foto, televizoare, DVD-uri, minisisteme audio, faxuri. Au fost furnizate echipamente de bază pentru cel puţin un an de activitate, asigurarea bunei funcţionări a centrelor după această perioadă trecând în sarcina consiliilor locale; un minim de mobilier necesar acestui tip de activităţi a fost, de  asemenea, inclus în pachet.

Proiectul dorește ca utilizarea centrelor de resurse pentru educaţie şi dezvoltare să devină nuclee ale reformei educaţiei timpurii prin promovarea modelului, activităţilor şi bunelor practici ale acestora, pornind de la premisa că fiecare grădiniţă din ţară trebuie să desfăşoare astfel de activităţi în mod obişnuit. În acest fel CRED vor îndeplini o funcţie suplimentară, şi anume aceea de "agenţi ai schimbării " pentru întregul sistem de educaţie timpurie.

După o prezentare a rezultatelor PRET-ului în cifre și date, precum și a rețelei Centrelor de Resurse pentru Educație și Dezvoltare, specialiștii reuniți la sesiunea de lucru și diseminare de la Sinaia, au abordat și dezvoltat următoarele teme:

·       bune practici culese și împărtășite din cadrul CRED;

·       impactul serviciilor CRED în rândul beneficiarilor;

·       obstacole întâmpinate de CRED în activitatea curentă;

·       nevoi de formare identificate în rândul personalului CRED;

·       dezvoltarea și îmbunătățirea listei de servicii furnizate;

·       propuneri sustenabile pentru funcționarea rețelei CRED.

 

Din dezbaterile sesiunii de lucru a rezultat că activitățile care s-au derulat  în cadrul  Centrelor de Resurse pentru Educație și Dezvoltare pot fi sumarizate după cum urmează: analize de nevoi pe ariile cele mai indicate privind educația părinților, educație incluzivă, programe educaționale alternative, metode interactive de grup, consiliere pentru părinți, consiliere pentru copii. Pe baza analizelor de nevoi s-au dezvoltat o serie de servicii pentru fiecare centru, în cadrul cărora s-au elaborat planuri strategice și operaționale, s-au stabilit parteneriate, s-au furnizat servicii pentru grupuri țintă diverse, au avut loc întâlniri cu specialiști în îngrijirea sănătății și nutriției copilului, în asistență și protecție socială.

Activitatea CRED a atras implicarea cu succes a specialiștilor proveniți din instituții diverse sau din comunitățile deschise spre acțiunilor acestora; aceștia sunt profesori, consilieri psihopedagogi, asisenți medicali din grădinițe, asistenți sociali din centre sociale, medici pediatri, psihologi, logopezi, formatori etc.

În principal, serviciile furnizate de către CRED sunt de tipul: derularea unor ședințe de terapie cu profesori logopezi, consiliere psihologică, furnizarea asisenței medicale prin campanii de informare „Învățăm să ne hrănim sănătos“, acțiuni destinate în principal copiilor; desfășurarea unor sesiuni de formare, consiliere pentru părinți, campanii de tipul „Nu violenței!“ sau donații pentru familii din medii vulnerabile; pentru profesori, serviciile furnizate sunt sesiuni de formare privind educația parental, utilizarea de metode interactive, schimburi de bune practice între centre, sesiuni de formare pentru profesorii debutanți, precum și dezvoltarea de materiale educaționale pentru activitatea de predare-învățare.

 

Galerie fotografii

 

Seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activităților claselor pregătitoare,
Sinaia, aprilie 2013

 

Cel de-al doilea eveniment a reunit 60 de specialiști din grădinițe, inspectorate școlare județene, Centre de Resurse pentru Educație și Dezvoltare, precum și din Ministerul Educației Naționale, organizator: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

Seminarul a avut ca agendă – în principal procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activităților claselor pregătitoare, prin achizițiile din cadrul proiectului PRET.

Prin intermediul Proiectului privind Reforma Educației Timpurii au fost achiziționate materiale didactice pentru un număr de 8.641 unități de învățământ reprezentând valoric aproximativ 13.100.000 lei (exclusiv TVA). Materialele educaționale achiziționate sunt de tipul: semne de circulatie, globuri pământești, păpuși de mânuit, balanță cu numărătoare, mulaje pentru igiena dentară, materiale pentru dezvoltarea limbajului și a comunicării, echipament sportiv, instrumente de măsurare, jetoane, jocuri, planșe, puzzle, materiale pentru activități artistico-plastice, aparate, truse, echipamente.

În cadrul seminarului au fost atinse următoarele subiecte:

·       rolul materialelor de predare/învățare din clasele pregătitoare în optimizarea activității didactice;

·       adecvarea materialelor didactice furnizare pentru clasele pregătitoare la nivelul de vârstă și dezvoltare al copiilor;

·       impactul utilizării materialelor de predare/învățare în rândul beneficiarilor – cadre didactice și copii;

·       concordanța dintre tipurile de materiale de predare/învățare și curriculumul specific.

În cadrul concluziilor seminarului, participanții au accentuat asupra caracteristicilor materialelor didactice achiziționate pentru clasa pregătitoare privind calitatea, adecvarea, ușurința și securitatea în utilizarea acestora de către copii. Specialiștii au mai făcut propuneri sustenabile privind nevoia de diversificare a listei de bunuri furnizate pentru viitoarele achiziții prognozate pentru anul 2013 în valoare estimată de 1,085 milioane euro (exclusiv TVA).