« Înapoi

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Proiectul pentru Învăţământul Rural asigură copilului tău:

  • profesori mai bine pregătiţi
  • materiale didactice şi carte şcolară
  • condiţii civilizate în şcoală: apă, căldură, grupuri sanitare, mobilier şcolar!

Plus şansa unei finanţări pentru şcoală, adică bani care nu trebuie daţi înapoi, pentru proiectele care vor să dezvolte învăţământul în satul tău!

Toţi copiii din mediul rural trebuie să meargă mai departe! Tu îi poţi ajuta!
 

Învăţământul românesc în mediul rural
În contextul transformărilor care au caracterizat societatea românească în ultimul deceniu şi jumătate, reforma sistemului educaţional ocupă un loc aparte: prin dinamică şi cuprindere, ea a devansat majoritatea reformelor sectoriale, beneficiind de o importantă mobilizare de resurse umane şi financiare în interior, iar pe plan extern de surse obţinute prin proiecte ale Băncii Mondiale şi programe Phare.

Cu excepţia unor măsuri specifice (de exemplu reabilitarea de şcoli, facilitarea transportului pentru elevii din satele îndepartate, comasarea unor şcoli, racordarea şcolilor rurale la sistemul ROEDUNET, dotarea bibliotecilor şcolare etc.), nu au existat programe de dezvoltare de ansamblu şi prioritară pentru învăţământul rural. Aceasta a dus la apariţia unor efecte secundare ale reformei, care au afectat echitatea şi au accentuat distanţa care există între mediul rural şi mediul urban, discrepanţele dintre elevii din mediul urban şi mediul rural, între ratele participării, ale absolvirii, ale urmării ciclurilor superioare de învăţământ, ca să nu mai vorbim de discrepanţe în ceea ce priveşte condiţiile materiale în general şi cele privind desfăşurarea procesului didactic.

Când vorbim de o asemenea intervenţie în invăţământul rural, memoria noastră culturală ataşeaza din punct de vedere al semnificaţiei sale sociale două imagini definitorii. Prima este aceea a dascălului de la ţara, apostolul neamului, cel care educă nu doar copii, dar este şi un educator al comunităţii şi un lider al acesteia. El dă dovadă de sacrificiu, de patriotism, de dragoste de oameni şi de credinţă în misiunea sa. A doua imagine este aceea a copiilor de la ţara, cei care pleacă la oraş să înveţe carte, la îndemnul dascălului şi cu sacrificiul părinţilor şi care reuşesc în viaţă, în cultură, în politică. Mai seamănă aceste imagini tradiţionale cu situaţia de acum? Trebuie ele restaurate, readuse în realitate sau trebuie să ne îndreptăm spre altceva?

Proiectul pentru Învăţământul Rural se îndepărteaza puternic de aceste imagini. El nu este un proiect de reruralizare a învăţământului în secolul XXI, ci un proiect de dezvoltare a acestuia, de aducere la nivelul cerinţelor societăţii contemporane.
Interes general

”Referencing to the Invitation to Quote for "NCS3/3-7. Non-consulting services for the workshop “

”Referencing to the Invitation to Quote for "NCS3/3-7. Non-consulting services for the workshop “ 2nd training of evaluators of universities grants proposals”, please be aware that the Ministry of National Education - Externally Financed Projects Management Unit has canceled the procedure, due to the fact that the workshop will not take place anymore."


Non-consulting services for the workshop “2nd training of evaluators of universities grants proposals

Project ROSE NCS3/3-7. Non-consulting services for the workshop “2nd training of evaluators of universities grants proposals


Liste finale

Rezultatele evaluării propunerilor de sub- proiecte depuse în cadrul rundei I de aplicații pentru Schema de granturi competitive pentru universități - Programe de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) - Lista propunerilor de sub-proiecte aprobate - Lista propunerilor de sub-proiecte respinse - Lista propunerilor de sub-proiecte care nu au îndeplinit criteriile de conformitate administrativă și tehnică


C 3.7 Communication campaings - RoEI en

Project ROSE. Request for Expressions of Interest ref. no. C 1.2/7 & C 3/7 - Campaigns to raise students and teachers awareness. Communication campaigns for project activities (design and implementation).


ROSE Anexa 2 Calendar estimativ SGU modificat 24.05

A fost modificată data de depunere a aplicațiilor de sub-proiect pentru granturile necompetitive, finanțate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar, pentru runda I, noul termen limită fiind data de 12 iunie 2017.


Transmitere aplicații de sub-proiect în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități

Propunerile de sub-proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru universități vor fi transmise prin e-mail, la adresa granturi.universitati@pmu.ro, până la datele limită menţionate în Ghidul Aplicantului, Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi.


workshop 2017.05

Project ROSE. Invitation to quote - Non-consulting services for the workshop “training of evaluators of universities grants proposals” / Proiectul ROSE. Solicitare ofertă de preț - Servicii pentru realizarea seminarului formarea evaluatorilor propunerilor de grant ale universitatilor


GhidulAplicantului_SGU

Lansarea apelului la propuneri de proiecte in cadrul schemei de granturi pentru universitati


ROSE Anexa 2 Calendar estimativ_SGU

Lansarea apelului la propuneri de proiecte in cadrul schemei de granturi pentru universitati


Licitatii
Concursuri
Evenimente

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel: · în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului · în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului.