Licitatii
« Înapoi

NOTĂ SPECIFICĂ DE ACHIZIŢIE pentru achizitia de materiale de predare – învăţare pentru 100 de grădiniţe incluse in Proiect

NOTĂ SPECIFICĂ DE ACHIZIŢIE

 

Ţara : Romania

Nume Proiect: Proiectul pentru Incluziune Socială

Împrumut nr.: 4825-RO

Denumire Invitaţie la Licitaţie: Materiale de Predare – Învăţare

Nr. Invitaţie la Licitaţie: #  2.8

Această invitaţie la licitaţie urmează notei generale de achiziţie referitoare la acest proiect care a fost publicată în Development Business, nr. 715 din 30 Noiembrie 2007.

Guvernul României a primit un împrumut din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) reprezentând costul Proiectului pentru Incluziune Socială – Programul pentru Educaţie Timpurie Incluzivă (Componenta II) şi intenţionează să utilizeze o parte a acestui împrumut pentru plata contractului de livrare de materiale de predare – învăţare pentru 100 de grădiniţe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă invită ofertanţi eligibili, să depună oferte sigilate pentru furnizarea de materiale de predare – învăţare (Lot 1. Costume, Lot 2. Echipament sportiv, Lot 3. Instrumente muzicale, Lot 4. Jetoane, Lot 5. Jocuri de masă, Lot 6. Jucării, Lot 7. Materiale didactice, Lot 8. Modele, Lot 9. Planşe, Lot 10. Puzzle, Lot 11. Table magnetice, Lot 12. Seturi pentru construcţie) către 100 de grădiniţe, în termen de 10 săptămâni de la Semnarea Contractului. Distribuirea către grădiniţe va fi, de asmenea, inclusă în contract.

Licitaţia se va desfăşura conform procedurilor de licitaţie competitivă internaţională (ICB) menţionate în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID, şi este deschisă tuturor ofertanţilor din ţări eligibile, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul Ghidului.

Ofertanţii eligibili interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, attn dna Mihaela ILINA şi dna Anna-Maria MARES, email mihaela.ilina@pmu.ro şi anna@pmu.ro şi pot analiza documentele de licitaţie la adresa de mai jos între orele 09:00 AM şi 04:00 PM, ora locală, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale.

Cerinţele de calificare includ:

Capacitatea Financiară: în ultimii trei (3) ani, cifra de afaceri anuală medie a fost de cel puţin (în Euro): Lot 1. Costume – 56.250, Lot 2. Echipament sportiv – 17.250, Lot 3. Instrumente musicale – 6.375, Lot 4. Jetoane – 3.375, Lot 5. Jocuri de masă – 60.000, Lot 6. Jucării – 82.500, Lot 7. Materiale didactice – 39.750, Lot 8. Modele – 15.000, Lot 9. Planşe – 18.750, Lot 10. Puzzle – 56.250, Lot 11. Table magnetice – 97.500, Lot 12. Seturi pentru contrucţie – 97.500.

Experienţă şi Capacitate Tehnică: În ultimii trei (3) ani, Ofertantul trebuie să fi încheiat cu succes cel puţin un (1) contract de tip similar (cantitate şi bunuri similare).

Informaţii privind orice litigiu, curent sau din ultimii doi ani.

Nu se va aplica marja de preferinţă pentru contractorii naţionali eligibili. Detalii suplimentare sunt prevăzute în Documentaţia de Licitaţie.

Un set complet al Documentaţiei de Licitaţie în limba Engleză poate fi obţinut de către ofertanţii interesaţi pe baza unei cereri scrise expediate la adresa de mai jos (1). Cumpărătorul nu asigură costurile de transport al documentelor. Totuşi, documentaţia de licitaţie poate fi expediată prin poştă / curier, pe baza unei confirmări scrise de acoperire a cheltuielilor, din partea ofertanţilor interesaţi.

Ofertele trebuie expediate la adresa de mai jos până la data de 3 Septembrie 2010, 10:00 a.m., ora locală. Ofertele electronice nu vor fi permise. Ofertele depuse după data limită vor fi respinse. Ofertele se vor deschide în prezenţa reprezentaţilor ofertanţilor care doresc să participe la adresa de mai jos (2) în data de 3 Septembrie 2010, la 11:00 a.m., ora locală. Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o Garanţie de Participare de cel puţin:

Lot

Garanţie de Participare, EURO

Lot 1. Costume

750.00

Lot 2. Echipament sportiv

230.00

Lot 3. Instrumente musicale

85.00

Lot 4. Jetoane

45.00

Lot 5. Jocuri de masă

800.00

Lot 6. Jucării

1,100.00

Lot 7. Materiale didactice

530.00

Lot 8. Modele

200.00

Lot 9. Planşe

250.00

Lot 10. Puzzle

750.00

Lot 11. Table magnetice

1,300.00

Lot 12. Seturi pentru contrucţie

1,300.00

sau o sumă echivalentă într-o valută liber convertibilă.

Adresele la care se face referire mai sus sunt:

(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Adresă: str. Spiru Haret nr. 12

Etaj / cameră: etaj 2, camera 1

Oraş: Bucureşti

Cod poştal: 010176

Ţara: România

Telefon: 0040 21 305 59 93

Fax: 0040 21 305 59 90

Email: mihaela.ilina@pmu.ro; anna@pmu.ro

 

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Adresă: str. Spiru Haret nr. 12

Etaj / cameră: etaj 2, camera 7

Oraş: Bucharest

Cod poştal: 010176

Ţara: Romania