Proiectul pentru Învăţământul Rural - Descriere

Actele normative ale Proiectului

 • Acordul de Imprumut intre Romania si Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare semnat la Bucuresti la 23 mai 2003;
 • Legea nr. 441/2003 privind ratificarea Acordul de Imprumut intre Romania si Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare.

Valoarea Proiectului, Sursele de finanţare

Valoarea Proiectului, Sursele de finanţare
Perioada de derulare 2003 – 2009

Scopul şi obiectivele generale

Imbunatatirea accesului la o educatie de calitate pentru elevii din mediul rural exprimata prin rezultate scolare mai bune la testele nationale, precum si printr-un procent mai mare de promovabilitate, absolvire si inscriere in cicluri superioare de invatamant.

Obiectivele educaţionale

 • Imbunatatirea activitatilor de predare-invatare in scolile din mediul rural;
 • Pregatirea profesionala a cadrelor didactice din mediul rural prin activitati desfasurate in scoala;
 • Crearea de posibilitati de pregatire profesionala pentru cadrelele didactice din mediul rural;
 • Asigurarea conditiilor minime de functionare a scolilor din mediul rural;
 • Asigurarea materialelor didactice necesare scolilor din mediul rural;
 • Imbunatatirea relatiilor dintre scoala si comunitatea locala;
 • Intarirea capacitatii de monitorizare, evaluare si elaborare de politici prin crearea Bazei Nationale de Date privind Educatia (BNDE), elaborarea indicatorilor nationali ai educatiei si realizarea evaluarii nationale a invatamantului obligatoriu.

Descrierea generală a Proiectului

Pornind de la obiectivele sale, Proiectul este structurat pe patru componente, astfel:

Componenta 1 - Imbunatatirea activitatilor de predare-invatare in scolile din mediul rural

Obiectivul acestei componente este de a dezvolta competentele profesionale ale profesorilor din mediul rural si de a imbunatati conditiile desfasurarii procesului de invatamant in scolile din mediul rural. Intrucat conditiile in care se desfasoara procesul de invatamant au un efect semnificativ asupra rezultatelor obtinute de elevi, aceasta componenta va avea in vedere profesorii, manualele si mijloacele de invatamant, precum si utilitatile scolare. In cadrul acestei componente, se vor implementa urmatoarele subcomponente:

 • Subcomponenta 1.1 – Dezvoltare profesionala pentru cadrele didactice din mediul rural pe baza activitatii proprii desfasurate in scoala;
 • Subcomponenta 1.2 – Oportunitati de pregatire profesionala pentru cadrele didactice din mediul rural;
 • Subcomponenta 1.3 – Conditii minime de functionare pentru scolile din mediul rural;
 • Subcomponenta 1.4 – Mijloace de invatamant pentru scolile din mediul rural.
Componenta 2 - Imbunatatirea parteneriatului comunitate-scoala

Obiective:

 • Stimularea scolilor si comunitatiilor locale din mediul rural, in vederea stabilirii unui parteneriat activ pentru imbunatatirea calitatii invatamantului;
 • Acoperirea unor nevoi de dezvoltare pe care le au scolile, prin acordarea de granturi;
 • Intarirea responsabilitatii fata de performanta scolara, printr-o multiplicare si diversificare a canalelor de comunicare dintre scoala, autoritati locale si comunitate.
Componenta 3 - Intarirea capacitatii de monitorizare, evaluare si elaborare de politici

Obiectivul acestei componente este de a oferi atat factorilor de decizie, cat si tuturor celor interesati si implicati in domeniul educational, o perspectiva cat mai precisa asupra sistemului de invatamant si de formare profesionala a cadrelor didactice in Romania.

Componenta 4 - Intarirea capacitatii manageriale a Unitatii de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural

Obiectivul Componentei 4 il reprezinta asigurarea capacitatilor de implementare, monitorizare si evaluare a proiectului.

Beneficiarii directi ai Proiectului

Toti elevii si toate cadrele didactice din mediul rural; autoritatile si comunitatile locale; furnizorii de programe de formare; factori de decizie.

Pagini: 1  2  3  4  

Interes general

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - INFO

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale. Proiectele în curs de elaborare urmeaza să se deruleze pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), vizând dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învăţământ.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - educatie timpurie

Proiectul in curs de elaborare este intitulat „Gradinita – membru activ al comunitatii integratoare” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale în domeniul educaţiei timpurii prin creşterea gradului de cooperare transnaţională.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - socio-umane

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Mediu colaborativ de formare continuă pentru profesorii de ştiinţe socio-umane” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul predării ştiinţelor socio-umane.


Licitatii
Concursuri
Evenimente