Interes general
« Înapoi

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - socio-umane


 

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

17 iulie 2009

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna un proiect in cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, A.P.1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul 1.3. “Dezvoltarea Resurselor Umane în educaţie şi formare profesională”, in vederea obtinerii unei finantari din instrumente structurale.

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Mediu colaborativ de formare continuă pentru profesorii de ştiinţe socio-umane” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul predării ştiinţelor socio-umane.

Activitatile ce se vor derula in cadrul acestui proiect sunt:

-       dezvoltarea şi acreditarea modulelor cursului de formare

-       formarea şi certificarea unei echipe de formatori în vederea dezvoltării şi implementării ulterioare a cursului de formare;

-       conceperea si multiplicarea suportului de curs  pentru echipa de formatori şi pentru cadrele didactice din grupul ţintă;

-       conceperea şi lansarea unui portal dedicat

-       formarea şi certificarea cadrelor didactice din grupul ţintă;

-       asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor;

-       organizarea de evenimente de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului

-       organizarea Conferinţelor Naţionale ale Profesorilor de Ştiinţe Socio-Umane

Pentru buna implementare a proiectului si indeplinirea obiectivului propus, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa intentioneaza sa stabileasca un  parteneriat cu o organizaţie eligibilă, care raspunde cel mai bine cerintelor mentionate mai jos. Partenerul va fi responsabil de urmatoarele activitati:

-       Dezvoltarea şi suport pentru acreditarea modulelor de formare

-       Selectarea, instruirea si coordonarea echipei de formatori

-       Implementarea programului de formare

-       Conceperea portalului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, invită organizaţiile eligibile potrivit Ghidului Solicitantului – Conditii Generale 2009 si Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 87 mai 2009 si a corrigendum-urilor ulterioare să-şi manifeste interesul în ceea ce priveşte incheierea unui acord de parteneriat. Organizatiile interesate trebuie să furnizeze informaţii astfel încât să demonstreze că sunt eligibile potrivit regulilor menţionate mai sus şi că au calificarea si capacitatea necesare realizarii activitatilor mentionate (broşuri, descrieri ale unor servicii similare, experienţă în condiţii similare, organizarea tehnică şi managerială, organizarea instituţională, calificări şi experienţa personalului, etc).

Scrisoarea de interes trebuie să includă cel puţin informaţii privind:

-       Competenţe profesionale în elaborarea de programe şi materiale de formare a cadrelor didactice;

-       Experienţă în implementarea de proiecte în mediul educaţional (de preferat în sistemul preuniversitar);

-       Capacitatea de a organiza şi implementa procesul de formare la nivel naţional, inclusiv coordonarea unei echipe de formatori;

-       Capacitatea de a monitoriza un număr mare de sesiuni de formare la nivel naţional;

-       Cunoaşterea condiţiilor şi nevoilor specifice şcolilor şi a realităţilor sistemului de învăţământ preuniversitar.

In baza scrisorilor de interes primite, va fi selectata organizaţia care, in baza informatiilor furnizate, raspunde cel mai bine cerintelor mai sus mentionate.

Organizaţiile interesate pot obţine mai multe informaţii pe site-ul www.fseromania.ro sau la adresa de mai jos, de luni-vineri, între orele 10.00 – 16.00:

 

Contact:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Adresă: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, Bucureşti, sector 1

Tel: +40 21 305 59 99; fax: +40 21 305 59 89;

E-mail: office@pmu.ro .

Scrisorile de Interes trebuie depuse la adresa de mai sus, în original, nu mai tarziu de 25 august 2009, ora 11:00.