Interes general
« Înapoi

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - INFO


 

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

17 iulie 2009

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale. Proiectele în curs de elaborare urmeaza să se deruleze pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), vizând dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învăţământ.

În cadrul acestor poiecte sunt prevăzute activităţi de informare – comunicare - diseminare cum ar fi:

-       organizarea de evenimente de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectelor - conferinţe de început şi de final de proiect;

-       elaborarea de materiale informative privind activităţile proiectului;

-       editarea şi producţia diferitelor materiale tipărite aferente modulelor de formare;

-       producţia de filme didactice – materiale suport pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice,

-       multiplicarea pe suport electronic a materialelor video.

Pentru buna implementare a proiectului si îndeplinirea obiectivului propus, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa intentioneaza sa stabileasca un parteneriat cu o organizaţie eligibilă, care va fi responsabilă de activităţile mai sus menţionate.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, invită organizatiile eligibile potrivit Ghidului Solicitantului – Conditii Generale 2009 si Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 87 mai 2009 si a corrigendum-urilor ulterioare să-şi manifeste interesul în ceea ce priveşte incheierea unui acord de parteneriat. Organizatiile interesate trebuie să furnizeze informaţii astfel încât să demonstreze că sunt eligibile potrivit regulilor menţionate mai sus şi că au calificarea si capacitatea necesare realizarii activitatilor mentionate (broşuri, descrieri ale unor servicii similare, experienţă în condiţii similare, organizarea tehnică şi managerială, organizarea instituţională, calificări şi experienţa personalului, etc).

Scrisoarea de interes trebuie să includă cel puţin informaţii privind:

-       experienţă în organizarea de evenimente

-       experienţă în domeniul producţiei de materiale de formare şi/sau didactice (materiale tipărite şi video);

-       capacitatea de a mobiliza o echipă de profesionişti, incluzând un coordonator de proiect, o echipă pentru creaţia materialelor publicitare (tipărite şi video), DTP şi alte categorii de personal implicat în toate fazele de producţie;

-       să deţină sau să demonstreze posibilitatea de a utiliza (contracta) un studio de producţie video, cu facilităţi de editare;

-       să deţină un punct de lucru în Bucureşti pe parcursul implementării proiectelor.

In baza scrisorilor de interes primite, va fi selectata organizaţia care, în baza informatiilor furnizate, raspunde cel mai bine cerintelor mai sus mentionate.

Organizaţiile interesate pot obţine mai multe informaţii pe site-ul www.fseromania.ro sau la adresa de mai jos, de luni-vineri, între orele 10.00 – 16.00:

 

Contact:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Adresă: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, Bucureşti, sector 1

Tel: +40 21 305 59 99; fax: +40 21 305 59 89;

E-mail: office@pmu.ro .

Scrisorile de Interes trebuie depuse la adresa de mai sus, în original, nu mai tarziu de 25 august 2009, ora 11:00.