Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Forum
Vizualizare combinaţii Vizualizare plată Vizualizare arborescentă
Fire de discuţie [ Anterioara | Următoarea ]
Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
toggle
Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Maria Borsan 17.10.2010 10:16
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Elena Popoviciu 14.12.2010 22:11
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Elena Popoviciu 14.12.2010 23:09
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare codruta bicajan 02.02.2011 18:56
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 02:50
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:01
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:03
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:15
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:20
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:28
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:31
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:36
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:40
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 03:46
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 04:52
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 01.03.2011 06:23
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare Daniela Nistor 02.03.2011 15:07
Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
17.10.2010 10:16
Tehnologia poate juca un rol important în clasele care promovează dezvoltarea proceselor gândirii. În învăţarea bazată pe proiecte, utilizarea tehnologiei le oferă elevilor un mod de a se gândi la conţinuturi, precum şi un mod de a-şi împărtăşi şi a explica propria gândire. Emailul, discuţiile electronice, chiar şi un proiect afişat pe ecranul unui calculator la care elevii se pot uita şi îl pot discuta împreună, pot reflecta, îi ajută să facă procesele explicite şi deschise discuţiei.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
14.12.2010 22:11 ca răspuns la Maria Borsan.
Folosirea noilor tehnologii aduce un plus de noutate si implicit de atractie pentru scolari . Folosirea calculatorului -la orele cu cei mici in special, le stimuleaza curiozitatea, ofera satisfactii , incurajeaza pe cei mai timizi , creste increderea in fortele proprii, ca sa nu mai vorbim de dezvoltarea unor deprinderi de utilizare a calculatorului.
Ataşamente: Oferta Educationala Albesti 2010-2011.doc (16.825,5k)
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
14.12.2010 23:09 ca răspuns la Maria Borsan.
Ataşez o prezentare Power-Point a metodei ciorchinelui utilizată la clasă in cadrul unei activităţi cu tema : "Iarna".
Ataşamente: Metoda ciorchinelui - Prezentare ppt.ppt (150,5k)
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
02.02.2011 18:56 ca răspuns la Maria Borsan.
Tehnologia ne ajuta foarte mult in procesul de predare,da r in procesul de invatare,care in mare parte ii revine elevului,tehnologia lipseste.Deci ,in mediul rural-nu pot sa generalizez-elevul ramane de multe ori cu ce retine din clasa.E foarte bine atunci cand avem la dispozitie mijloace tehnologice prin care sa prezentam informatia caci elevii retin mai usor si pot sa se foloseasca de informatia primita.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 02:50 ca răspuns la Maria Borsan.
În acest secol este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin intermediul TIC. În aceste condiţii, devine o necesitate integrarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne se poate realiza numai în condiţiile proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruiri centrate pe elev.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:01 ca răspuns la Maria Borsan.
Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare – învăţare – evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.
Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce, animaţie, video, pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, facilitând navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate.
Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:03 ca răspuns la Maria Borsan.
Nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale calculatoarelor:
• interactivitatea calculatorului;
• precizia operaţiilor efectuate;
• capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor;
• interacţiune semnificativă şi diferenţiată cu fiecare elev în parte.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:15 ca răspuns la Maria Borsan.
Softurile educaţionale pot fi grupate în mai multe categorii raportându-ne la funcţia pedagogică specifică pe care softul o îndeplineşte în cadrul unui proces de instruire:
1/. Softurile interactive pentru însuşirea unor cunoştinţe noi.
dialog tutorial
dialog de investigare
2/. Softuri de exersare
3/. Softuri de simulare
4/. Softuri pentru testarea cunoştinţelor
5/. Jocuri educative
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:20 ca răspuns la Maria Borsan.
Profesorul are rolul de a pune resursele la dispoziţia elevilor pentru ca aceştia să lucreze pe cont propriu; resursele trebuie organizate în aşa fel încât să inspire elevii, să-i ajute în învăţare, să le stimuleze formarea de capacităţi de gândire de ordin superior şi să susţină practicile de instruire.
Tehnologia modernă este folosită în scop de resursă şi trebuie să fie conectată elementelor de conţinut disciplinar şi să ţintească realizarea obiectivelor urmărite prin unitatea de învăţare.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:28 ca răspuns la Maria Borsan.
Strategii pentru analiza nevoilor de învăţare ale elevilor
Se poate spune că evaluarea iniţială are o funcţie diagnostică datorită faptului că se poate aproxima măsura în care subiecţii dispun de premisele pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea/ dezvoltarea altor/ aceloraşi competenţe. În acelaşi timp, evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică deoarece oferă cadrului didactic informaţii referitoare la modul în care ar trebui să organizeze un demers didactic, adecvat situaţiei respective.
Dintre metodele/ instrumentele de evaluare utilizate în acest scop:
- examinarea activităţii elevului;
- portofoliul elevului;
- organizatorii grafici (hărţi conceptuale, diagrame de clasificare, activităţi secvenţiale, liste de priorităţi);
- hărţile Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:31 ca răspuns la Maria Borsan.
Strategii pentru încurajarea dirijării propriei învăţări și a colaborării
Acestea constau în evaluarea capacităţii elevilor de a-şi asuma responsabilitatea propriei învăţări, de a demonstra deprinderile interpersonale, de a realiza produse de înaltă calitate, de a înţelege feedbackul şi de a evalua activitatea colegilor; aceste strategii se subsumează evaluării formative. Dirijarea propriei învăţări constă în: planifi carea efi cientă; urmărirea sarcinilor fără sprijin; manifestarea capacităţii de a identifica şi de a folosi o gamă largă de resurse şi unelte; asumarea riscului şi învăţarea din propriile
greşeli.
Ca metode de evaluare utilizate se amintesc:
• observarea;
• autoevaluarea;
• interevaluarea;
• reflecţia.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:36 ca răspuns la Maria Borsan.
Colectarea datelor despre elevi, prin evaluare formativă, şi luarea în considerare a acestora, necesită timp şi o atentă planificare.
Consecinţa naturală a utilizării continue a evaluării formative o reprezintă deplasarea către lecţia în timpul căreia elevii primesc informaţii utile, în mod regulat, referitoare la modul în care progresează învăţarea lor, şi în care activităţile transformă cunoştinţele şi deprinderile într-o învăţare plină de sens.
Pentru lecţiile centrate pe elev, care focalizează pe evaluarea continuă şi autentică, notele nu vor dispărea, dar profesorii pot contribui la scăderea importanţei lor, accentuând valoarea intrinsecă a învăţării în timpul unei sarcini de lucru sau în timpul autoevaluării, în locul efectuării unor sarcini uşor de contabilizat şi de verificat.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:40 ca răspuns la Maria Borsan.
Un pas mai departe în ceea ce priveşte evaluarea centrată pe elev, este implicarea elevilor în elaborarea propriilor criterii de evaluare; acest fapt le dă mai mult control asupra situaţiei, iar ca rezultat, procesul propriu de învăţare devine mai focalizat şi mai autodirijat.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 03:46 ca răspuns la Maria Borsan.
Produsele multimedia (publicaţii electronice) – afişe, prezentări, publicaţii (broşuri, buletine informative, ziare), situri sau bloguri – create de elevi pe parcursul unei unităţi de învăţare reprezintă un exemplu de integrare creativă a tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul de predareînvăţare-evaluare. În aceste cazuri, elevii, dar şi profesorul nu mai sunt dependenţi de existenţa/disponibilitatea resurselor de tip soft educaţional şi nu mai sunt limitaţi doar la acestea.
Aceste produse pot fi apreciate prin instrumente de evaluare diverse:
liste de verificare,
grile de evaluare criterială şi
ghiduri de notare.

Evaluarea centrată pe produs permite elevilor să facă alegeri legate de formatul publicaţiei şi de subiect, astfel încât să-şi poată folosi în scopul învăţării talentele şi interesele.
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 04:52 ca răspuns la Daniela Nistor.
Ataşez adresele primelor site-uri realizate de elevii mei din clasa a 10B cu tema: HIDROCARBURI

http://atlantischemistry.weebly.com/index.html

http://hidrocarburi.yolasite.com/
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
01.03.2011 06:23 ca răspuns la Daniela Nistor.
Ataşez două exemple de portofoliu virtual realizate de elevi în cadrul orelor de CHIMIE CDS: SINTEZE ORGANICE folosind aplicaţia de elearning AEL, cu tema: Hidrocarburi. Experimente virtuale AEL
Ataşamente: 12C - Şuscă Elvira.pdf (2.832,6k), 12C - Mirevuț Mircea Claudiu.pdf (2.870,5k)
RE: Tehnologia faciliteaza procesul de predare-invatare-evaluare
02.03.2011 15:07 ca răspuns la Maria Borsan.
E excelent că cineva s-a gândit să realizeze INTERNETUL și TEHNOLOGIA INFORMATIEI ȘI COMUNICĂRII (TIC)!!!!
Primul meu site.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abia astept să-l folosesc împreună cu elevii mei!