Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro  
 
Proiectul Şcoli speciale

 

 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
 
 
COMUNICAT DE LANSARE
(erată la Comunicatul de Lansare din data de 23.11.2009)
 
Bucureşti,
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, cu sediul în str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti, derulează, începând cu data de 21.10.2009, proiectul nr. 4422 SMIS, intitulat “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 24.236.305,94 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 16.776.520,87 lei.
Proiectul se implementează în plan naţional, cu componente centrale la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, dar şi locale la nivelul a 140 de unităţi şcolare ce abordează educaţia copiilor cu nevoi speciale. Durata proiectului este de 24 de luni.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activa si responsabila la viata sociala.
Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
  • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii incluzive;
  • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet, de către elevii cu cerinţe educationale speciale;
  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
  • creşterea capacităţii la nivel central şi local de administrare a soluţiilor software dedicate îmbunătăţirii proceselor educaţionale la nivel de insituţie de învăţământ;
 Portalul poate fi accesat la adresa: https://scolispeciale.edu.ro
 
Persoană de contact:
Tiberiu Velter
Director Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2, sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89
 
 

 

 

Noutăţi

Lista unităţilor de învăţământ incluse în proiect

Lista celor 140 de unităţi poate fi descărcată aici: