Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicate de presa
« Înapoi

Bucuresti, 05.10.2012

 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
 
 „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii
Implementarea cursului opțional Învățare pentru societatea cunoașterii
În perioada 20 – 22 septembrie 2012a avut loc la Sinaiacel de-al șaselea atelier de lucruîn cadrul proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”, cu participarea profesorilor din cadrul celor 8 licee câștigătoare ale concursului de proiecte didactice, inter și transdisciplinare, organizat în proiect.
Atelierul de lucru şi-a propus să prezinte beneficiarilor proiectului etapele procesului de implementare a tehnologiei multi-touch în învăţământul preuniversitar din România precum și rezultatele preliminarii obținute până în prezent, punându-se accentul pe contribuţia proiectului la dezvoltarea competenţelor pentru societatea de mâine.
În cadrul unui moment festiv au fost decernate certificatele de excelenţă „Creator de conţinut educaţional” participanților la concursul de proiecte didactice inter și transdisciplinare, pentru a marca astfel contribuția acestora în proiect. Reamintim faptul că, în urma concursului de proiecte transdisciplinare organizat în perioada ianuarie-martie 2011, 8 unități de învățământ au câștigat laboratoare multi-touch; acestea sunt:
1.      Colegiul Naţional "Petru Rareş" Suceava
2.      Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia
3.      Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" Breaza
4.      Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova
5.      Liceul Teoretic "Traian Vuia" Reşiţa
6.      Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Satu Mare
7.      Liceul Teoretic "O.C.Tăslăuanu" Topliţa
8.      Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu" Bucureşti
Cele 8 laboratoare multi-touch cu care au fost dotate liceele câștigătoare în cursul lunilor iulie – august 2012 conțin: masă interactivă tip multi-touch, tabla interactivă, laptop, videoproiector, server, dotarea fiind susținută de o serie de sesiuni de instruire atât a profesorilor cât și a elevilor în vederea utilizării echipamentelor și pentru derularea de proiecte transdisciplinare.
Atelierul de lucru organizat la Sinaia a vizat, dincolo de scopul informativ,
analiza metodologiei de implementare a tehnologiei de tip multi-touch în licee precum și prezentarea aplicaţiilor digitale colaborative cu conţinut educational, ca punct de plecare în implementarea proiectelor la clasă prin intermediul tehnologiei multi-touch pe parcursul anului școlar 2012-2013.
Următoarele ateliere de lucru sunt planificate în luna octombrie 2012, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare a țării, pentru a asigura o informare cât mai bună în rândul beneficiarilor finali.
 
Bucureşti, 05.10.2012
 
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa – Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Strada Spiru Haret 12, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 010176
Tel: +4021 305 59 99
Fax: +4021 305 59 89

 

Informaţii

CONFERINŢA ANUALĂ ECER BERLIN 2011

În acest an, conferinţa anuală a European Educational ResearchAssociation (EERA) s-a desfăşurat la Berlin, în parteneriat cu Freie Universitat.

Am avut şansa de a prezenta o mică parte a proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (ID 25952), în numele celor 4 autori Laura Căpiţă (ISE), Silvia Făt (UNIBUC), Petre Botnariuc (ISE) şi Radu Jugureanu (SIVECO). Ne-am focalizat pe modul în care profesorii au aplicat la clasă cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, dat fiind faptul că lucrarea noastră a fost inclusă în programul Reţelei 3, Curriculum Innovation by Scools and Teachers.


O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută prin intermediul programei opţionale la decizia şcolii „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011 semnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.
Elevii au ocazia, în premieră, să îmbine informaţiile din mai multe domenii în cadrul unor teme integratoare, inter şi transdisciplinare, care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea.


Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora
63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.


Ordin curriculum transdisciplinar

Ordin privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional "Învățarea în societatea cunoașterii" curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a


Aunț privind cursul opțional “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

Programa școlară pentru cursul opțional integrat ”Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a) a fost aprobată prin OMECTS 4572/06.07.2001, aceasta putând fi utilizată în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2011-2012.


CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE “Învăţare pentru societatea cunoaşterii” 01 ianuarie – 15 martie 2011 Din data de 1 ianuarie 2011 este în derulare concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Concursul se desfăşoară în perioada 01 ianuarie - 15 martie 2011.


26.11.2010 - COMUNICAT privind stadiul implementării proiectului

Începând cu luna septembrie 2010 a demarat în liceele beneficiare procesul de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”. În urma primelor 4 luni de aplicare la clasă (perioada septembrie – decembrie 2010), echipa de proiect va elabora şi publica un studiu privind rezultatele aplicării la clasă, exemple de bune practici precum şi propuneri de teme noi pentru dezvoltarea curriculumului integrat.