Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicate de presa
« Înapoi

29 iunie 2012, Bucuresti

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Proces educaţional optimizat în viziunea competentelor societăţii cunoaşterii” 
Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952
 
LABORATOARELE MULTI-TOUCH: O PROVOCARE INOVATIVĂ LANSATĂ DE CĂTRE PROIECT, ACCEPTATĂ CU INTERES DE CĂTRE LICEE
 
ProiectulProces educațional optimizat in viziunea competentelor societății cunoașterii și-a propus să contribuie la creșterea accesului la un învățământ de calitate prin dezvoltarea unui curriculum transdisciplinar pentru clasa a XI-a de liceu, prin elaborarea de proiecte didactice transdisciplinare pentru domeniile științific și umanist și prin dezvoltarea de aplicații didactice utilizând tehnologia multi-touch.
Prin introducerea unui curriculum transdisciplinar ce implică utilizarea inovativă a resurselor și a echipamentelor TIC, prin aplicarea acestuia ca CDȘ și formarea cadrelor didactice, proiectul răspunde, de asemenea, prevederilor unor documente actuale de politică educațională:
Ø la nivelul Uniunii Europene: Improving the Quality of Teacher Education – EC, 2007, Education and Training 2010-2013, DGEC.
Ø la nivel național: Programul Național de Reforme 2007-2010, MECT; Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, MECT; Strategia de postaderare 2007-2013, MECT; Strategia descentralizării învățământului românesc, 2007, MECT; Romania Educației, Romania Cercetării; Pactul Național pentru Educație; Strategia „Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii”, Raportul Comisiei prezidențiale pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniul educației și cercetării, 2007.
Prin intermediul cursului Învățare pentru societatea cunoașteriise urmărește stimularea și dezvoltarea gândirii integrate a elevilor, inclusiv aptitudinile de comunicare și lucru în echipă, gândirea creativă, gradul de adaptare la situații diferite, de dezvoltare a capacității de investigare și de valorizare a propriilor experiențe de învățare. 
Pe lângă dezvoltarea programei integrate, inter și transdisciplinare, proiectul aduce ca element de noutate utilizarea tehnologiei multi-touch în dezvoltarea si implementarea proiectelor didactice transdisciplinare, reprezentând o schimbare fundamentala a modului în care se interactionează cu continutul digital.
Utilizand tehnologia multi-touch elevii vor putea mișca date cu mainile, vor putea transfera informații de la un obiect la altul cu gesturi naturale, vor putea participa la experiențe sau explora corpul uman, vor avea chiar posibilitatea să descopere, să construiască sau să inventeze, totul doar printr-o atingere a ecranului mesei.
Proiectele didactice transdisciplinare bazate pe tehnologia multi-touch vor fi dezvoltate prin:
Ø adaptarea curriculumului transdisciplinar si a materialelor didactice create;
Ø utilizarea unui scenariu, care va sta la baza proiectelor si va furniza un set de mai multe solutii posibile de urmat in proiect, în funcție de alegerile făcute concret de către echipa de elevi;
Ø utilizarea unor „unelte” educationale, cu ajutorul cărora va fi construit proiectul, practic elementele extrase din fiecare disciplina si care vor putea fi selectate dintr-o baza de date si aplicate concret in proiect pentru implementarea unei solutii alese de catre echipa de elevi.
Utilizand aceasta tehnologie, învățarea va îmbina îndeplinirea obiectivelor din domeniul cognitiv (ceea ce a caracterizat pana acum obiectele educationale multimedia) cu cele din domeniul afectiv si din domeniul psihomotor.
Proiectul de față va reuși ca,  pe langa dezvoltarea curriculumului transdisciplinar si a materialelor didactice aferente, sa transforme tehnologia multi-touch într-un spatiu educational, în care obiectele educaționale care vor fi dezvoltate nu vor mai fi lecții clasice, ci proiecte didactice transdisciplinare care vor implica elevul în mod fizic, cognitiv și emoțional. Rezultatele vor fi, pe de o parte, îmbunătățirea proceselor de predare, învățare, evaluare și examinare a elevilor, iar pe de altă parte, creșterea interesului elevilor pentru disciplinele studiate în formarea competențelor cheie.
În urma concursului de proiecte transdisciplinare organizat în perioada ianuarie-martie 2011, 8 unități de învățământ au câștigat laboratoare multi-touch; acestea sunt:
1.      Colegiul Naţional "Petru Rareş" Suceava
2.      Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia
3.      Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" Breaza
4.      Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova
5.      Liceul Teoretic "Traian Vuia" Reşiţa
6.      Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Satu Mare
7.      Liceul Teoretic "O.C.Tăslăuanu" Topliţa
8.      Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu" Bucureşti
Cele 8 laboratoare multi-touch pe care le vor primi liceele câștigătoare în perioada imediat următoarevor conține:
Ø masă interactivă tip multi-touch
Ø tabla interactivă
Ø laptop
Ø videoproiector
Ø server,
în luna septembrie urmând să aibă loc o serie de sesiuni de instruire atât a profesorilor cât  și a elevilor pentru utilizarea echipamentelor și pentru derularea de proiecte transdisciplinare.
 
29 iunie 2012, București
 
Informaţii

CONFERINŢA ANUALĂ ECER BERLIN 2011

În acest an, conferinţa anuală a European Educational ResearchAssociation (EERA) s-a desfăşurat la Berlin, în parteneriat cu Freie Universitat.

Am avut şansa de a prezenta o mică parte a proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (ID 25952), în numele celor 4 autori Laura Căpiţă (ISE), Silvia Făt (UNIBUC), Petre Botnariuc (ISE) şi Radu Jugureanu (SIVECO). Ne-am focalizat pe modul în care profesorii au aplicat la clasă cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, dat fiind faptul că lucrarea noastră a fost inclusă în programul Reţelei 3, Curriculum Innovation by Scools and Teachers.


O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută prin intermediul programei opţionale la decizia şcolii „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011 semnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.
Elevii au ocazia, în premieră, să îmbine informaţiile din mai multe domenii în cadrul unor teme integratoare, inter şi transdisciplinare, care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea.


Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora
63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.


Ordin curriculum transdisciplinar

Ordin privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional "Învățarea în societatea cunoașterii" curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a


Aunț privind cursul opțional “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

Programa școlară pentru cursul opțional integrat ”Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a) a fost aprobată prin OMECTS 4572/06.07.2001, aceasta putând fi utilizată în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2011-2012.


CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE “Învăţare pentru societatea cunoaşterii” 01 ianuarie – 15 martie 2011 Din data de 1 ianuarie 2011 este în derulare concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Concursul se desfăşoară în perioada 01 ianuarie - 15 martie 2011.


26.11.2010 - COMUNICAT privind stadiul implementării proiectului

Începând cu luna septembrie 2010 a demarat în liceele beneficiare procesul de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”. În urma primelor 4 luni de aplicare la clasă (perioada septembrie – decembrie 2010), echipa de proiect va elabora şi publica un studiu privind rezultatele aplicării la clasă, exemple de bune practici precum şi propuneri de teme noi pentru dezvoltarea curriculumului integrat.