Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicate de presa
« Înapoi

Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora

63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.
Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” este implementat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS) în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
36,8% dintre profesori au declarat că intenţionează să introducă sau să continue opţionalul în anii şcolari următori, aceasta fiind o oportunitate de a aplica elementele transdisciplinare de studiu. Profesorii intervievaţi consideră că introducerea metodelor inovative de predare stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare, le dezvoltă creativitatea şi le creşte performanţele şcolare.
În plan individual şi emoţional, intervievaţii au semnalat o evoluţie pozitivă a relaţiei profesor-elev şi o mai bună dezvoltare a capacității de comunicare a elevilor, dar și o deschidere a acestora spre auto-cunoaștere,  ca urmare a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii”.
 
Majoritatea profesorilor susţine că noua modalitate de predare oferă avantajul desfăşurării activităţii în echipă, bazându-se pe variante originale de abordare şi, nu în ultimul rând, pe oportunitatea de a elabora propriile modalităţi de lucru. În plus, cursul oferă o manieră flexibilă de realizare a lecţiei, posibilitatea de flexibilizare a managementului timpului dată de organizarea activităţilor extracurriculare, selecţia obiectivelor, negocierea temelor şi utilizarea creativă a metodelor active şi alternative.
Deşi profesorii sunt deschişi către metodele pedagogice inovative, există totuşi multe şcoli unde nu pot fi implementate, ca urmare a unor constrângeri privind spaţiul alocat sau din lipsa dotării cu echipamentele necesare.
30,7% dintre profesorii care au implementat cursul transdisciplinar susţin că principala dificultate în constituirea echipei multidisciplinare a constituit-o coordonarea şi sincronizarea anevoioasă a intervenţiilor. Aceasta este urmată de lipsa de experienţă în abordarea transdisciplinară a temelor de studiu (26,7%), de lipsa de deschidere a profesorilor faţă de multiperspectivitate în abordarea problemelor (14,2%), de lipsa de receptivitate din partea elevilor (10,4%) şi de dificultatea comunicării cauzată de limbajul disciplinar diferit.
Studiul a urmărit identificarea efectelor intermediare ale implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii”, introdus începând din anul şcolar 2010-2011.
Programa opţională constituie prima abordare coerentă a conceptului de învăţare axată pe compeţenţe şi primul curs transdisciplinar care integrează ambele arii de cunoaştere: Matematică şi Ştiinţe, respectiv Om şi Societate.
Programa opţională şi ghidul metodologic pot fi accesate pe site-ul proiectului - www.transdisciplinar.pmu.ro – căt şi pe site-ul SIVECO - http://www.siveco.ro/web/content.jsp?page=3854&language=1.

 

Informaţii

CONFERINŢA ANUALĂ ECER BERLIN 2011

În acest an, conferinţa anuală a European Educational ResearchAssociation (EERA) s-a desfăşurat la Berlin, în parteneriat cu Freie Universitat.

Am avut şansa de a prezenta o mică parte a proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (ID 25952), în numele celor 4 autori Laura Căpiţă (ISE), Silvia Făt (UNIBUC), Petre Botnariuc (ISE) şi Radu Jugureanu (SIVECO). Ne-am focalizat pe modul în care profesorii au aplicat la clasă cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, dat fiind faptul că lucrarea noastră a fost inclusă în programul Reţelei 3, Curriculum Innovation by Scools and Teachers.


O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută prin intermediul programei opţionale la decizia şcolii „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011 semnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.
Elevii au ocazia, în premieră, să îmbine informaţiile din mai multe domenii în cadrul unor teme integratoare, inter şi transdisciplinare, care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea.


Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora
63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.


Ordin curriculum transdisciplinar

Ordin privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional "Învățarea în societatea cunoașterii" curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a


Aunț privind cursul opțional “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

Programa școlară pentru cursul opțional integrat ”Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a) a fost aprobată prin OMECTS 4572/06.07.2001, aceasta putând fi utilizată în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2011-2012.


CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE “Învăţare pentru societatea cunoaşterii” 01 ianuarie – 15 martie 2011 Din data de 1 ianuarie 2011 este în derulare concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Concursul se desfăşoară în perioada 01 ianuarie - 15 martie 2011.


26.11.2010 - COMUNICAT privind stadiul implementării proiectului

Începând cu luna septembrie 2010 a demarat în liceele beneficiare procesul de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”. În urma primelor 4 luni de aplicare la clasă (perioada septembrie – decembrie 2010), echipa de proiect va elabora şi publica un studiu privind rezultatele aplicării la clasă, exemple de bune practici precum şi propuneri de teme noi pentru dezvoltarea curriculumului integrat.