Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”

 

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută prin intermediul programei opţionale la decizia şcolii „Învăţare pentru societatea cunoaşterii. Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011 semnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.
 
Elevii au ocazia, în premieră, să îmbine informaţiile din mai multe domenii în cadrul unor teme integratoare, inter şi transdisciplinare, care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea. Proiectul “Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  contribuie astfel la dezvoltarea Curriculumului la Decizia Şcolii prin introducerea unei noi discipline începând cu anul şcolar 2011-2012.
 
Cursul opţional “Învăţare pentru societatea cunoaşterii“ are la bază Curriculumul integrat, inter şi transdisciplinar ce a fost dezvoltat integral în cadrul aceluiaşi proiect. Curriculumul, însoţit de un Ghid metodologic pentru aplicarea la clasă destinat profesorilor, reprezintă una dintre printre primele abordări coerente ale conceptului de învăţare axată pe compeţenţe şi, probabil, primul curs transdisciplinar care integrează cele două arii de cunoaştere: “Matematică şi ştiinţe” şi “Om şi societate”.
 
Programa include 12 teme orientative pentru clasa a XI-a care pot fi abordate selectiv, în funcţie de opţiunile elevilor şi profesorilor. Elementul de noutate absolută îl constituie matricea generativă care permite oricărui profesor, indiferent de specialitate, să conceapă noi teme transdisciplinare în consonanţă cu interesele elevilor dar şi cu propriile abilităţi multi-disciplinare. În ceea ce priveşte ultimul aspect, pilotarea opţionalului în cursul anului şcolar 2010-2011 în aproximativ 500 de licee din toată ţara a relevat trei abordări principale: (a) proiectare didactică şi predare autonomă (un singur profesor), (b) constituire de echipe multi-disciplinare suport pentru predarea de către un singur profesor coordonator şi (c) echipe multi-disciplinare implicate atât în proiectarea didactică a temelor cât şi în procesul de predare.
 
Indiferent de abordare, profesorii care au implementat cursul opţional transdisciplinar susţin că noua manieră de predare îi apropie mai mult de elevi.
Având ca grup-ţintă elevii din licee, directorii liceelor şi persoane din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum din învăţămăntul preuniversitar, proiectul răspunde unei nevoi stringente a sistemului românesc de învăţământ, respectiv crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educatie de calitate si formarii unor competenţe cheie şi profesionale care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.
Programa opţională şi ghidul metodologic pot fi accesate pe www.transdisciplinar.pmu.ro si pe www.siveco.ro (Fonduri Structurale).