Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Forum
Vizualizare combinaţii Vizualizare plată Vizualizare arborescentă
Fire de discuţie [ Anterioara | Următoarea ]
Termeni şi condiţii de utilizare
Termeni şi condiţii de utilizare
10.05.2010 17:23
Termeni şi condiţii de utilizare a Forumului proiectului


Preambul

Opiniile, sondajele şi documentele ataşate publicate în acest forum nu reprezintă poziţia oficială a partenerilor din proiect ci a utilizatorilor care le publică.Acceptarea condiţiilor

Folosirea acestui forum, aparţinând site-ului proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administratorul", fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea forumului.


Descrierea serviciilor

Partenerii proiectului oferă Utilizatorilor prin intermediul acestui forum, o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la proiectul "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii".

Administraţia nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, Administraţia nu îşi asuma nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorita întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Ca Utilizator, dvs. veţi folosi informaţiile furnizate de partenerii proiectului pe propria dvs. răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate pe site, dvs. acceptaţi ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.


Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:
* va depune toate diligenţele rezonabile pentru realizarea scopului forumului, dar nu îşi asuma nici o responsabilitate în privinţa conţinutului mesajelor/informaţiilor transmise de Utilizatori;
* va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a forumului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
* este interzisă prin intermediul forumului încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor;
* mesajele/informaţiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte forumuri/discuţii prin hotărârea administratorului, dacă acesta apreciază că se potrivesc mai bine temei de destinaţie;
* pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natura ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.


Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea unui cont pe forum. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informaţii nu sunt reale, îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul site-ului mesaje sau informaţii al căror conţinut:
* este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în masură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relaţii sociale, dar nu numai;
* conţine oferte comerciale;
* conţine informaţii cu caracter politic;
* nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului forumului şi mediului educaţional destinat acestuia.

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului forumului, Administratorul poate restricţiona accesul Utilizatorului la forum.

Restricţionarea poate însemna:
* ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile forumului;
* suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine;
* ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile de forum

Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispozitie prin site. Administraţianu are nici o responsabilitate juridică faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.


Acord de confidenţialitate

Administraţia va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului, şi nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă. La cererea expresă a unor autorităţi ale Statului Roman (ce au competenţă în acest domeniu), Administraţia îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit Utilizator precum şi la activităţile pe care acesta le-a desfăşurat prin intermediului site-ului.


Datele utilizatorului de pe Forum şi aspecte legate de securitatea acestor date

Dupa completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont şi o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de e-mail şi a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.


Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administraţia nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


Răspunderea utilizatorilor

Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul sau de pe acest forum, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorilor.


Încheierea acordului

Administraţia îşi rezerva dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, Administratia îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus. În cazuri excepţionale, Administratia îşi rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.