28 august 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului POSDRU: ”Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”

 

Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă anunță lansarea proiectului: „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a-III-a”. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Proiectul va fi implementat la nivelul național pe o perioadă de 18 luni, valoarea totală a acestuia fiind de 9.475.809 lei.

Obiectivul general constă în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din România prin elaborarea și pilotarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel național (5.125 de elevi și 1.056 de cadre didactice) a curriculumului opțional Matematica digitală (de tip Curriculum la Decizia Scolii) destinat elevilor din clasa a III-a, folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitățile de predare-învățare-evaluare.

Noul program opțional destinat elevilor din clasa a III-a dezvoltă practic învățarea digitală, ca mijloc de studiu alternativ și atractiv. Ghidul multimedia va transpune prin instrumente software și hardware informațiile din manualul tipărit într-un conținut digital captivant, prin includerea unor elemente interactive, materiale video, exerciții și teste cu feedback imediat precum și diagrame și grafice configurabile pentru a facilita înțelegerea matematicii în rândul elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea calităţii proceselor educaţionale prin:

·         Îmbunătățirea ofertei educaționale pentru studiul matematicii de către elevii de clasa a III-a prin elaborarea unui curriculum opțional intitulat „Matematica digitala” și a materialelor didactice suport care să faciliteze înțelegerea matematicii și care să conducă la formarea de competențe cheie în rândul elevilor. 

·         Dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru implementarea curriculumului opțional și pentru utilizarea resurselor educaționale suport prin activități de instruire adresate unui grup alcătuit din 1056 de persoane aparținând personalului din sistemul național de evaluare, examinare și curriculum, cu certificarea a cel puțin 1025 dintre participanții la instruire (97%). 

·         Creșterea accesului la educație de calitate și asigurarea formării de competențe cheie pentru elevii din învățământul preuniversitar în urma pilotării programei școlare „Matematica digitala” la clasă a III-a concomitent cu introducerea utilizării TIC în procesul de predare-învățare prin intermediul ghidului multimedia interactiv și a echipamentelor furnizate prin proiect. 

·         Susținerea procesului de elaborare și implementare a programei școlare și a resurselor educaționale suport prin realizarea de cercetări, studii și analize în rândul beneficiarilor proiectului. 

·         Informarea publicului și promovarea proiectului prin mijloace specifice de tipul conferințelor, atelierelor de lucru, articolelor/știrilor în presa scrisă sau în mediul on-line, campaniilor mass-media, schimburilor de bune practici s.a. în vederea conștientizării, valorificării și/sau diseminării informațiilor privind proiectul și rezultatele acestuia.   

Pentru atingerea acestor obiective, Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, va desfășura, pe parcursul celor 18 de luni de implementare a proiectului, o serie de activități, printre care:

-          Dezvoltarea curriculumului opțional "Matematica digitala” pentru elevii de clasa a III-a și a ghidului multimedia interactiv suport.

-          Implementarea curriculumului opțional și a ghidului multimedia interactiv prin activități de pilotare în școli.

-          Pregătirea cadrelor didactice în vederea implementării curriculumului opțional și a utilizării ghidului multimedia interactiv împreună cu elevii la orele de curs.

-          Implementarea curriculumului opțional prin utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare elaborate în cadrul proiectului: ghidul multimedia interactiv, ghidul pentru elevi, ghidul pentru profesori.

-          Realizarea de studii și analize în sprijinul dezvoltării și implementării instrumentelor didactice furnizate prin intermediul proiectului. 

-          Activități de informare, diseminare și promovare.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul cu titlul „Matematica digitala. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2,

sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro