Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Forum
Vizualizare combinaţii Vizualizare plată Vizualizare arborescentă
Fire de discuţie [ Anterioara | Următoarea ]
pentru mentorul Mihai Firtat
toggle
pentru mentorul Mihai Firtat
17.06.2010 11:02
Cunoştinţele noi dobândite în cadrul cursului de formare continuǎ „Dezvoltarea profesionalǎ a cadrelor didactice prin activitǎţi de mentorat“, mi-au oferit o gamǎ largǎ de informaţii de care aveam nevoie în proiectarea eficientǎ a demersului didactic. Metodele interactive pe care le-am învǎţat pas cu pas, m-au ajutat foarte mult la clasǎ, venind in sprijinul meu si facând activitaţile atractive pentru elevi.
Consider ca activitatea de formare a pus accent pe colaborare, cooperare, lucrul in echipa si pot afirma că am descoperit prin studierea modulelor, in special prin "Predarea-invatarea interactiva", resurse personale de care nu eram poate conştienti dar care au iesit la iveala datorita procesului interactiv si participativ parcurs.
La disciplina pe care o predau- Limba engleza- metodele şi tehnicile de învăţare prin cooperare se pot aplica cu succes. Captează atentia elevilor, alungă monotonia si faciliteaza învăţarea. Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc. Îşi formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi rafinarea conceptelor lor curente şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. Astfel, li se dezvoltă competenţele necesare comunicării orale şi scrise. Cum copiilor le plac activitǎţile de captare a atenţiei în diferite secvenţe ale lecţiei, aşa şi mie mi-au plǎcut exerciţiile de dezgheţ de care nu ştiam. Îmi plac foarte mult atât ,,Turul galeriei" , ,,Metoda ciorchinelui" , ,,Diagrama KWL" cât şi brainstorming-ul, le aplic destul de des la clasă şi sunt mulţumită de rezultate.Am deplină încredere că folosirea lor repetată va spori eficienţa actului de învăţare.
Am mai învǎţat cum sǎ-mi gestionez timpul de lucru pentru fiecare moment ce-l desfǎşor în cadrul proiectǎrii didactice, cum sǎ aplic metodele interactive la clasǎ cunoscând foarte bine elevii pentru a-i stimula sǎ gândeascǎ în mod independent. Cunoaşterea propriilor elevi influenţeazǎ procesul de predare-învǎţare-evaluare prin purul fapt cǎ aceste resurse sunt „cheia“ activitǎţilor propuse. Tipul de comunicare în relaţia profesor-elev necesitǎ o mai accentuatǎ atenţie. Astfel, pot sǎ le dezvolt capacitǎţi cu un nivel scǎzut de inteligenţǎ şi sǎ le valorific potenţialul care-l au.
Am învǎţat deasemenea, despre alte metode moderne de evaluare, cum sunt PROIECTUL şi PORTOFOLIUL, în realizarea cǎrora sunt necesare respectarea unor etape de realizare şi o planificare în timp pe care mi le-am fixat acum mult mai bine.
Ajungând acum la finalul cursului pot sa afirm cu mandrie cǎ, am preluat din entuziasmul, puterea de încredere în forţele proprii, caracterul personal, zâmbetul şi modul plǎcut de abordare a oricǎrei teme la clasǎ sau în afara orelor de curs, a colegilor mei interasistati. Aceste trǎiri şi experienţe de viaţǎ, m-am gândit sǎ le adun în „tolba inovaţiei“ şi ori de câte ori am posibilitatea ,să le caut în ea pentru a le folosi la clasǎ sau extracurricular.
LUNGU GIORGIANA - LIMBA ENGLEZA - SCOALA MATEESTI - VALCEA
DENISA NICOLAESCU,SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBAN VODA CANTACUZINO, CALIMA
15.06.2011 14:01 ca răspuns la giorgiana lungu.
Metodele interactive de grup stimuleaza învăţarea şi dezvoltărea personala încă de la vârstele timpurii, si favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup

Avantajele metodelor active sunt:

• transformă elevul din obiect în subiect al învăţării;
• elevul este coparticipant la propria formare;
• angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere;
• asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă;
• dezvoltă gândirea critică;
• dezvoltă motivaţia pentru învăţare;
• permite evaluarea propriei activităţi.

DENISA NICOLAESCU, SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBAN VODA CANTACUZINO, CALIMANESTI
RE: DENISA NICOLAESCU,SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBAN VODA CANTACUZINO
16.06.2011 11:52 ca răspuns la DENISA NICOLAESCU.
Am aflat multe lucruri interesante despre metodele moderne de predare!
RE: pentru mentorul Mihai Firtat
16.06.2011 11:53 ca răspuns la giorgiana lungu.
Am aflat multe lucruri interesante despre metodele moderne de predare!
prof. Mircea Blidaru
GSEAS Calimanesti
+40 744371984
RE: pentru mentorul Mihai Firtat
22.06.2011 23:12 ca răspuns la giorgiana lungu.
La finalul acestui curs am acumulat cunostinte noi legate de metodele interactive, intr-adevar sunteti un adevarat mentor atat pentru cursanti cat si pentru elevi.
RE: pentru mentorul Mihai Firtat
22.06.2011 23:22 ca răspuns la giorgiana lungu.
La finalul acestui curs am acumulat cunostinte noi legate de metodele interactive, intr-adevar sunteti un adevarat mentor atat pentru cursanti cat si pentru elevi


Sandu Vasilica,
Scoala cu clasele I-VIII Mlaceni-Perisani