Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Forum
Vizualizare combinaţii Vizualizare plată Vizualizare arborescentă
Fire de discuţie [ Anterioara | Următoarea ]
Cunoaşterea elevului - pas important în tratarea diferenţiată
Cunoaşterea elevului - pas important în tratarea diferenţiată
08.02.2011 15:15
Parcurgerea modulelelor prezentate cu măiestrie de d-na prof. mentor Maria Borşan ne ajută în cunoaşterea mai bună a elevilor, înţelegând că educaţia centrată pe elev constuie o prioritate a activităţii noastre. Putem diferenţia conţinutul şi procesul de învăţare, după profilurile de inteligenţă, nevoile şi interesele elevilor. Parcurgerea materiei se face în conformitate cu ritmurile diferite de învăţare ale elevilor. Elevul intră în competiţie cu el însuşi. Evaluarea se face prin metode multiple, vizând aprecierea competenţelor ( ceea ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie).Se pune accentul pe modul în care se aplică cunoştinţele în contexte de viaţă cotidiană. Activitatea dirigintelui poate să fie optimizată, pornind de la dezbaterea nevoilor în formarea unui stil de viaţă civilizată a elevilor, prin utilizarea metodei brainstorming -ului şi a exerciţiului, prin utilizarea chestionarului în stabilirea unor reguli de comportament adecvat în şcoală şi societate.