Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat FSE
« Înapoi

Comunicat de inchidere

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

31.10.2011

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă a demarat la 1 noiembrie 2008 proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi cofinanţat din Fondul Social European.

Proiectul s-a încheiat cu succes la 31.10.2011 și a fost derulat pe o perioadă de 3 ani, fiind implementat în parteneriat cu Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium Design Group.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX). Proiectul a desfășurat activităţi de mentorat la nivelul şcolii, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor (mentorilor) şi acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

În cadrul proiectului a fost constituită o echipă de 50 formatori cu experienţă solidă, la nivel naţional, în domeniul formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Activitatea de mentorat s-a desfăşurat la nivel de şcoală, fiind planificată din acest motiv pe parcursul semestrelor şcolare.

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare - învățare – evaluare și cuprinde următoarele 8 titluri, împărţite pe două categorii mari, după cum urmează:

 I. Module generale:

   1.      Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;

   2.      Evaluarea continuă la clasă;

   3.      Cunoaşterea elevului;

   4.      Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare.

 II. Module specifice:

   1.      Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;

   2.      Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;

   3.      Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;

   4.      Management instituţional/de proiect.

Conţinutul modulelor răspunde dorinţei de a oferi cadrelor didactice din medii defavorizate instrumente teroretice şi practice care să le ajute să depăşească problemele specifice cu care se confruntă şi decalajele la nivelul competenţelor dobândite de copii în procesul de învăţare, îndeosebi cele determinate de mediul de rezidenţă urban/rural.

În urma derulării procesului de mentorat, la nivelul grupului țintă s-au identificat câteva punctele tari din activitatea profesională care se referă la:

-         acumularea de achiziţii teoretice şi practice privind aplicarea strategiilor interactive de învăţare-evaluare;

-         utilizarea diverselor resurse informaţionale – tipărite sau Internet – pentru pregătirea activităţilor didactice şi extracurriculare;

-         promovarea bunelor practici didactice în cadrul unor evenimente profesionale specifice: cercuri metodice, simpozioane, conferinţe, parteneriate educaţionale etc;

-         manifestarea unui interes din ce în ce mai crescut pentru cunoaşterea elevului sub aspectul dezvoltării socio-emoţionale etc.

Rapoartele de monitorizare şi evaluare elaborate în cadrul proiectului cuprind informaţii privind gradul ridicat de satisfacţie/apreciere a participanţilor la programul de mentorat, printre argumente fiind:

-         livrarea programului la nivelul şcolii;

-         facilitarea construirii unui parcurs individual de dezvoltare profesională, în funcţie de nevoile şi interesele profesionale individuale;

-         conţinutul util, adaptat şi divers al modulelor de formare;

-         metodele de formare utilizate de mentori care au facilitat înţelegerea şi au contribuit la dezvoltarea de noi abilităţi;

-         asistenţa asigurată de mentori pe tot parcursul programului de formare;

-         efectele vizibile (la nivelul elevilor) ale parcurgerii programului de formare de către cadrele didactice.

Până la finalul proiectului, în programul de formare continuă a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat au fost cuprinse 29000 cadre didactice, din  700 școli.

În urma desfășurării proiectului a fost lansat portalul www.mentorat.pmu.ro. Vizitatorii acestuia au acces la informațiile despre proiect, modulele de mentorat, la resursele educaţionale dezvoltate de către echipa de proiect / mentori / cadre didactice inclusiv la partea de aplicaţie practică – platforma de învăţare, la forumul de discuţii integrat.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „ Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Interes general

04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


2009.05.01 Anunţ privind conferinţa de lansare a proiectului

În perioada 14-16 mai 2009 va avea loc la Poiana Braşov, în complexul hotelier Ana, conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European.