Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat FSE

Proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”

Proiectul „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat” este selectat în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) si finantat din Fondul Social European.
Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani (2008 – 2011), fiind implementat în parteneriat cu Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium Design Group.
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de mentorat la nivelul şcolii, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor (mentorilor) şi acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).


Aspecte privind stadiul implementarii proiectului - I Aspecte legate de managementul de proiect

1.1. Organizarea internă
1.2. Achiziţii publice
1.3. Monitorizarea proiectului


Aspecte privind stadiul implementarii proiectului - II Informare şi diseminare

Activitatea de informare şi de diseminare în cadrul proiectului


Aspecte privind stadiul implementarii proiectului - III Aspecte privind programul de mentorat

3.1. Dezvoltarea curriculum-ului de formare
3.2. Dezvoltarea modulelor destinate programului de dezvoltare profesională
3.3. Selecţia mentorilor
3.4. Formarea iniţială a mentorilor
3.5. Mentoratul în şcoli
3.6. Alte aspecte privind derularea proiectului


Comunicat de inchidere

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Interes general

04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


2009.05.01 Anunţ privind conferinţa de lansare a proiectului

În perioada 14-16 mai 2009 va avea loc la Poiana Braşov, în complexul hotelier Ana, conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European.