Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat FSE
« Înapoi

Aspecte privind stadiul implementarii proiectului - II Informare şi diseminare

 

 

 II Informare şi diseminare

 

Activitatea de informare şi de diseminare în cadrul proiectului este oglindită în Strategia de comunicare a proiectului, în cadrul căreia au fost stabilite obiectivele generale şi specifice ale comunicării, responsabilităţile UMPFE-MECI şi ale partenerilor în domeniul comunicării, precum şi mijloacele de realizare a acesteia.

Toate mijloacele stabilite pentru punerea în aplicare a strategiei de comunicare a proiectului respectă cerinţele Manualului de Identitate Vizuală publicat de către AMPOSDRU. De altfel, ca mijloc de implementare a Strategiei, a fost creat un Manual de identitate vizuală a proiectului „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, în cadrul căruia sunt stabilite elementele de identitate proprii acestui proiect şi care sunt, de asemenea, în conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuală publicat de către AMPOSDRU.

Campania de comunicare vizează consolidarea acţiunilor către un mesaj centrat atât pe obiectivul general al campaniei de recunoaştere a investiţiei Uniunii Europene în resursele umane cât şi pe obiectivul specific al acestui proiect – acela de a determina schimbări conceptuale şi practice în procesul de predare-învăţare desfăşurat în cele 2.720 de şcoli din învăţământul obligatoriu cuprinse în proiect. Date fiind obiectivele concise ale proiectului, campania va fi una proactivă în care participanţii la proiect vor întreprinde acţiuni pentru a comunica şi a informa grupul ţintă cu privire la resursele, activităţile, beneficiile proiectului.

Până în prezent au fost elaborate o serie de materiale de informare şi diseminare personalizate cu elementele identităţii vizuale ale Uniunii Europene, Fondului Social European, Guvernului României şi Instrumentelor Structurale în România, după cum urmează:

  • Broşuri de prezentare a proiectului;
  • Genţi personalizate;
  • Mape personalizate;
  • Cărţi de vizită;
  • Block-notes-uri personalizate.

Materialele de informare şi diseminare sunt destinate instituţiilor administraţiei centrale şi locale, cadrelor didactice, părinţilor, precum şi altor factori de interes la nivel naţional şi local, în scopul transmiterii mesajelor-cheie către toate aceste categorii de beneficiari.

Lansarea oficiala a procesului de mentorat s-a realizat prin intermediul unei conferinte organizate pe o perioadă de 2 zile, între 14-16 mai 2009, la Poiana Braşov, în cadrul ei participând circa 150 de invitaţi (pe lângă echipa de implementare a proiectului, inclusiv cei 50 de mentori, au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ai inspectoratelor şcolare judeţene şi ai altor instituţii reprezentative pentru activităţile din cadrul proiectului).

Pentru organizarea conferinţei au fost elaborate o serie de articole de informare şi promovare, personalizate cu elementele identităţii vizuale ale Uniunii Europene, Fondului Social European, Guvernului României şi Instrumentelor Structurale în România:

  • 200 ecusoane pentru participanţi;
  • 1 set panouri grafice + kit conversie;
  • 1 banner 2*3m;
  • 2 panouri grafice roll-up;
  • tipărituri digitale şi piese componente pentru panourile expozitoare.

In cadrul conferintei au fost utilizate şi distribuite o serie de materiale de informare şi promovare elaborate anterior în proiect.

În cadrul conferinţei au fost prezentate obiectivele şi activităţile proiectului, echipa de implementare precum şi modulele de mentorat actualizate; cu aceeaşi ocazie a fost lansat portalul de proiect şi au fost prezentate funcţionalităţile acestuia. Portalul de proiect a fost gândit ca un mijloc complex de comunicare, de e-learning şi de diseminare a informaţiei, acesta având în final o pagina web integrată, destinată activităţilor de informare şi promovare a proiectului, aplicaţia de eLearning precum şi materialele de formare în format multimedia.

 

Portalul de proiect integrează pagina web (http://mentorat.pmu.ro) destinată activităţilor de promovare şi informare din cadrul proiectului, precum şi  aplicatiile virtuale practice utilizate în cadrul activităţii de mentorat.

Pe perioada de raportare avută în vedere:

-           au fost elaborate (în lunile iulie – august 2009) si finalizate (în luna august 2009) informaţii suplimentare pentru website-ul proiectului  - stadiul implementarii proiectului la zi;

-           a fost elaborat un comunicat de presă privind prima sesiune de follow-up (15 septembrie 2009), acesta fiind publicat pe pagina web a proiectului http://mentorat.pmu.ro (în cadrul secţiunii Informaţii);

 

-           a fost elaborat (în lunile iulie – septembrie 2009), finalizat si postat pe website newsletter-ul nr. 1 al proiectului, la finalul lunii septembrie 2009;

-           a fost elaborat (în lunile septembrie-noiembrie), finalizat şi postat pe website newsletter-ul nr 2 al proiectului, la finalul lunii decembrie 2009.

 

Realizarea şi distribuirea materialelor de informare şi de diseminare

În perioada de raportare au fost elaborate materiale noi de informare şi diseminare privind activitatea derulată în cadrul proiectului, după cum urmează:

-           în lunile iulie – septembrie 2009 a fost elaborat şi finalizat newsletter-ul nr. 1 al proiectului, acesta fiind tipărit în 40.000 exemplare (formatul electronic fiind disponibil la http://mentorat.pmu.ro, în cadrul secţiunii Informaţii);

-           în cursul lunilor august – septembrie 2009, Partenerul 2 a elaborat designul pentru kit-ului cursantului, cuprinzând: mapă personalizată, un pix şi foi cu antetul proiectului; kitul cursantului a fost multiplicat în 10.000 exemplare, urmând să fie furnizat participanţilor la programul de mentorat, pe măsura includerii lor în program;

-           în cursul lunilor august – septembrie 2009, Partenerul 2 a elaborat designul pentru 2 modele de poster de proiect, acestea fiind tipărite fiecare în câte 3.500 exemplare.

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Interes general

04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


2009.05.01 Anunţ privind conferinţa de lansare a proiectului

În perioada 14-16 mai 2009 va avea loc la Poiana Braşov, în complexul hotelier Ana, conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European.