Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat FSE
« Înapoi

Aspecte privind stadiul implementarii proiectului - I Aspecte legate de managementul de proiect

 

 

 

I Aspecte legate de managementul de proiect

 

1.1. Organizarea internă

Implementarea proiectului a început la data de 1 decembrie 2008, în situaţia în care în luna noiembrie au fost realizate demersurile necesare pentru realizarea tuturor formalităţilor cerute de lege în vederea demarării proiectului:

 

    *      Elaborarea, semnarea şi înregistrarea contractelor de munca/de colaborare;

    *      Elaborarea şi semnarea fişelor de post,

    *      Elaborarea modelului de fişe de pontaj lunare pentru fiecare membru al echipei de implementare precum si pentru experţii pe termen scurt;

    *      Realizarea demersurilor necesare pentru clarificarea cadrului legal de implementare a activităţilor în cadrul proiectelor finanţate din FSE – POSDRU 2007-2013, în special a derulării relaţiei cu partenerii etc.

 

Calendarul de proiect si planul de lucru au fost urmărite atent pentru a se asigura respectarea graficului de activităţi şi termenele prevăzute pentru perioada 24 iunie – 31 decembrie 2009.

 

Astfel, se desfăşoară în continuare activităţi precum managementul:

Proiectului

Achiziţiilor

Resurselor umane

Financiar

Procesului de mentorat

 

 

1.2. Achiziţii publice

Sub aspectul achiziţiilor publice, în perioada decembrie 2008 – august 2009 au fost realizate:

 

   1.      Achizitia publică de echipamente (calculatoare portabile si videoproiectoare) necesare desfăşurării activităţii mentorilor;

   2.      Achizitia publică de servicii de dezvoltare, implementare si intretinere a aplicatiei software (portal de discuţii, integrând pagina web pentru activităţi de promovare şi informare, aplicaţii virtuale practice şi instrumente de evaluare) necesare activitatii de mentorat si promovarii proiectului;

   3.      Achizitia publică de servicii de audit financiar independent;

   4.      Achizitia publică de servicii pentru furnizarea serviciilor de telefonie mobilă şi Internet necesare desfăşurării activităţii mentorilor pe teren, furnizarea telefoanelor mobile;

   5.      Achiziţia publică de carburanti auto pe bază de bonuri valorice necesare desfăşurării activităţii mentorilor pe teren;

   6.      Achizitia publică de servicii pentru furnizarea sălii, cazării si hranei necesare pentru desfăşurarea sesiunii iniţiale de formare a mentorilor;

   7.      Achizitia publică de servicii pentru furnizarea sălii, echipamentelor, sonorizării, cazării si hranei necesare pentru desfăşurarea conferintei de început de proiect;

   8.      Achizitia publică de servicii de curierat;

   9.      Achizitia publică pentru furnizarea produselor de birotică şi papetărie necesare sesiunii de formare initiala a mentorilor;

 10.      Achizitia publică pentru furnizarea produselor de birotică şi papetărie necesare implementării activităţii de mentorat.

 

Sub aspectul achiziţiilor publice, în perioada 24 iunie – 31 decembrie 2009 au fost realizate 4 achiziţii directe în urma cărora au fost atribuite 4 contracte, după cum urmează:

 

1.         Achiziţia publică de servicii pentru furnizarea sălii, cazării şi hranei necesare pentru desfăşurarea sesiunii de follow-up a mentorilor (3 contracte, câte unul pentru fiecare dintre cele trei categorii: cazare, hrană şi săli seminar);

2.         Achiziţia publică de tonnere necesare desfăşurării activităţii mentorilor din proiect.

 

Următoarele contracte sunt în derulare, specialistul de achiziţii asigurând managementul de contract:

 

-           Contractul pentru dezvoltarea, implementarea si întreţinerea aplicaţiei software (portal de discuţii, integrând pagina web pentru activităţi de promovare şi informare dar şi laboratoare virtuale practice şi instrumente de evaluare) necesare activităţii de mentorat si promovării proiectului;

-           Contractul pentru furnizarea serviciilor de telefonie mobilă şi Internet necesare desfăşurării activităţii mentorilor pe teren;

-           Contractul privind furnizarea serviciilor de audit financiar independent;

-           Contractul privind furnizarea serviciilor de curierat;

Contractul privind furnizarea de carburanţi auto pe bază de bonuri valorice necesare desfăşurării activităţii mentorilor pe teren.

 

Toate achiziţiile au fost derulate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

1.3. Monitorizarea proiectului

Activitatea de monitorizare si evaluare a activităţilor din cadrul proiectului a vizat în primă fază crearea unui mecanism eficient de monitorizare permanentă şi de evaluare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului, cuprinzând o procedură şi un set complex de instrumente de monitorizare de evaluare. Acestea vor fi utilizate de către cei 8 monitori regionali cu ocazia vizitelor în teren, fiind baza raportărilor lunare şi semestriale.

Întreaga echipă de monitori regionali, împreună cu coordonatorul monitorizării şi evaluării au lucrat la elaborarea şi definirea cadrului de referinţă al monitorizării şi evaluării: stabilirea obiectivelor generale si specifice ale monitorizării şi evaluării, stabilirea tipurilor de monitorizare, a tipurilor de instrumentele ce vor fi utilizate pentru colectarea de date relevante referitoare la modul de implementare a proiectului şi a formelor de raportare (conţinutul rapoartelor de monitorizare).

Aceste instrumente sunt: Cadrul de referinţă al monitorizării şi evaluării, Planificarea lunară a vizitelor de monitorilor regionali, Raportul vizitelor de monitorizare, Raportarea semestrială regională / pe întreg proiectul, Centralizatorul planificării monitorizărilor de teren, Ghidul de interviu de grup pentru cadrele didactice, Ghidul de interviu cu directorul unităţii şcolare, Fişă de monitorizare internă a implementării proiectului, Chestionar adresat beneficiarilor programului de mentorat.

Toate instrumentele au fost realizate în baza unui studiu al tuturor documentelor proiectului (obiective, activităţi, rezultate anticipate, indicatori de rezultat etc.), al altor exemple de tipuri de instrumente de monitorizare şi evaluare utilizate în alte proiecte, al planificării mentorilor şi al documentelor lor de raportare lunară.

Monitorizarea şi evaluarea este o activitate permanentă în cadrul proiectului, în prezent fiind elaborate 25 rapoarte de monitorizare în teren şi fişa de monitorizare internă a proiectului, completată lunar.

Activitatea de monitorizare în teren a început în luna mai 2009, în conformitate cu graficul activităţilor din proiect. Fiecare monitor regional a întocmit la începutul fiecarei luni o planificare a vizitelor pe toata durata lunii, având ca reper principal planificarea activităţilor de mentorat din regiunea unde activează ca monitor.

În cadrul fiecărei vizite, monitorii regionali au vizitat una sau mai multe şcoli în cadrul cărora s-au întâlnit cu cadrele didactice şi directorii acestora şi au aplicat cele două instrumente de colectare a datelor privind modul de desfăşurare a procesului de mentorat.

Până în luna iulie au fost realizate 25 de vizite monitorizare.

 

Monitorizarea internă a proiectului a inclus în perioada de raportare ca activitate de bază verificarea modalităţii de îndeplinire a activităţilor de către Beneficiar şi Parteneri, prin completarea lunară a fişei de monitorizare internă, prin care s-a urmărit dacă au fost atinse rezultatelor planificate pentru luna în curs pentru fiecare activitate din proiect, în conformitate cu graficul activităţilor.

Monitorizarea activităţii de mentorat desfăşurată de cei 50 de mentori s-a realizat prin intermediul vizitelor de monitorizare ale celor 8 monitori regionali. În perioada de raportare (24 iunie-31 decembrie), au fost realizate 100 de vizite de monitorizare repartizate astfel de pe regiuni: Sud-Muntenia: 18 vizite; Sud-Est: 10 vizite; Sud Vest: 11 vizite; Centru: 12 vizite; Nord Vest: 12 vizite; Nord Est: 10 vizite; Vest: 13 vizite; Bucuresti-Ilfov: 12 vizite.

În cadrul fiecărei vizite, monitorii regionali au vizitat una sau mai multe şcoli în cadrul cărora s-au întâlnit cu cadrele didactice şi directorii acestora şi au aplicat cele două instrumente de colectare a datelor (ghidul de interviu de grup si ghidul de interviu individual) privind modul de desfăşurare a procesului de mentorat şi doar din luna octombrie au aplicat chestionarul adresat beneficiarilor programului de mentorat, întrucât acesta se aplica participanţilor la formare doar spre finalul programului sau după finalizarea lui.

Până în prezent, de la începutul activităţii de monitorizare a programului de mentorat au fost realizate 131 de vizite monitorizare.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Interes general

04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


2009.05.01 Anunţ privind conferinţa de lansare a proiectului

În perioada 14-16 mai 2009 va avea loc la Poiana Braşov, în complexul hotelier Ana, conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European.