Proiectul Povestea limbii române. Curriculum opțional si resurse educaționale pentru clasa a III-a

„Povestea limbii române. Curriculum optional si resurse educationale pentru clasa a III-a”

 

Durata proiect: 18 luni

Perioada de implementare: 14 aprilie 2014 – 13 octombrie 2015

Beneficiar: proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei Naționale -  Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Finanțator: Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 - „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Valoare: 9.475.809,04 lei.

Obiectivul general constă în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din Romania prin elaborarea și pilotarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel național (5.125 de elevi și 1.056 de cadre didactice) a curriculumului opțional „Povestea limbii române” (de tip Curriculum la Decizia Școlii) destinat elevilor din clasa a III-a, folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitățile de predare-învățare-evaluare.

Noul program opțional destinat elevilor din clasa a III-a dezvoltă practic învățarea digitală, ca mijloc de studiu alternativ și atractiv.

Ghidul multimedia va transpune prin instrumente software și hardware informațiile din manualul tipărit într-un conținut digital captivant, prin includerea unor elemente interactive, materiale video, exerciții și teste cu feedback imediat precum și diagrame și grafice configurabile pentru a facilita în mod direct cresterea participarii la educatie si imbunatatirea performantelor scolare.

Activități

·         Elaborarea unui curriculum opțional intitulat „Povestea limbii române” și a materialelor didactice suport (format tipărit) pentru studiul acestei discipline de către elevii de clasa a III-a, care să faciliteze înțelegerea mai bună a conținutului educațional și care să conducă la formarea de competențe cheie în rândul elevilor. Vor fi identificate și dezvoltate circa 12 teme cu grad de dificultate sporit și la care elevii au înregistrat rezultate scăzute cu ocazia evaluarilor naționale.

·         Elaborarea unui Ghid multimedia interactiv (format digital), pe baza conținutului didactic elaborat anterior, ca material suport pentru studiul disciplinei, care să vină în sprijinul înțelegerii temelor cu grad sporit de dificultate.

·         Formarea unui număr de 1.056 de cadre didactice pentru aplicarea la clasă a curriculumului opțional și pentru utilizarea resurselor educaționale suport dezvoltate.

·         Pilotarea programei școlare „Povestea limbii române” la clasa a III-a, cu un număr de 5.125 elevi, prin aplicarea instrumentelor dezvoltate anterior, inclusiv a Ghidului în format digital. 

·         Realizarea unei cercetări pentru a stabili impactul instrumentelor dezvoltate prin intermediul proiectului, comparativ cu clasele de elevi la care aceste instrumente nu au fost aplicate.

 

CONTEXTUL PROIECTULUI

Politica nationala din domeniul educatiei, consonantă cu tendintele europene, vizează: flexibilizarea curriculumului; centrarea acestuia pe competente; crearea unei culturi care să racordeze oferta educațională la cerințele mediului socio-economic; descentralizarea curriculară și adaptarea curriculumului la nevoile specifice dezvoltării personale, la cerințele pieței forței de munca și ale fiecarei comunitați.

Proiectul își propune să vină în întâmpinarea dezideratelor privind restructurarea și îmbunatatirea învățământului preuniversitar prin elaborarea unei programe scolare pentru disciplina optionala „Povestea limbii române”, clasa a III-a si implementarea acesteia prin intermediul unor instrumente didactice suport si anume: ghidul multimedia interactiv, ghidul elevului si ghidul profesorului. Acest demers raspunde interventiei de dezvoltare de curriculum national la nivel de sistem de invatamant preuniversitar, oferind oportunitatea completarii cadrului curricular la nivelul ciclurilor de invatamant din preuniversitar. Mai mult decat atat, prin crearea noului curriculum optional „Povestea limbii române”, clasa a III-a, elaborat in raport cu cadrul de referinta al curriculumului national, cat si datorita caracterului complex si complet al pachetului de resurse educationale suport, proiectul atinge in mod indirect si alte obiective ale DMI: formarea sistematica a competentelor cheie, evitarea analfabetismului functional, dezvoltarea abilitatilor personale, sprijin pentru sustinerea examinarilor nationale, cresterea tranzitiei catre nivelele superioare de educatie.

Ghidul multimedia interactiv utilizeaza si dezvolta instrumentele informatice (software si hardware) ca un mijloc de realizare a progresului in educatie, formand competentele digitale si pe cele transversale, intr-un demers cuprinzator de pregatire a elevilor pentru utilizarea instrumentelor necesare invatarii pe parcursul intregii vieti.

Ghidul multimedia interactiv va integra urmatoarele caracteristici generale:

  • va contine toate resursele incluse in ghidul pentru elevi imprimat (texte, imagini);
  • este participativ - o parte din resursele din manual sunt imbogatite cu materiale multimedia sau interactive (de exemplu o fotografie din manualul imprimat poate deveni film in ghidul multimedia interactiv, iar un exercitiu poate deveni un joc educational);
  • presupune utilizarea unui stil activ de predare-invatare-evaluare;
  • resursele specifice ghidului multimedia interactiv nu trebuie sa aduca informatii suplimentare fata de manualul imprimat;
  • rolul lor este de a aprofunda cunoștintele din manual;
  • resursele specifice ghidului multimedia interactiv trebuie sa respecte particularitatile de varsta și individuale ale elevilor;
  • ghidul multimedia interactiv ofera un mijloc atractiv și captivant de invatare;
  • va reproduce intocmai informatia stiintifica din ghidul pentru elevi, dar va utiliza conceptul de interactivitate in locul elementelor grafice din ghid, devenind astfel un produs informatic cu un grad foarte ridicat de complexitate.

Acest nivel este maxim pentru ciclul primar de invatamant, datorita ponderii ridicate a interactivitatii in detrimentul informatiei stiintifice prezentata sub forma de text.

In contextul schimbarilor sociale rapide si a nevoii continue de pregatire si formare vorbim despre noi paradigme educationale aplicabile si invatamantului primar:

·         individualizarea invatarii: fiecare persoana care invata este diferita ca stil de invatare, cunostințe anterioare, interese si motivatii.

·         •motivarea: individualizarea procesului de instruire determina, in general, o crestere a motivatiei persoanei instruite, iar caracterul ludic determina o intarire a motivatiei. •invatarea interactiva: elevul are un rol activ, interactivitatea sustine procesele de invatare creativa, prin descoperire.

·         individualizarea continutului: elevul poate avea controlul continutului si al cailor de invatare a acestuia, pentru adaptarea interactiunii la diferite stiluri de invatare.

·         schimbari in statutul profesorului: profesorul organizeaza resursele de instruire, ofera recomandari cu privire la ceea ce este bine sa se realizeze in timpul interactiunii educationale. •schimbari in tehnicile de evaluare: cu ajutorul noilor tehnologii, testarea si instruirea se pot realiza concomitent, iar evaluarea poate fi o activ continua.

·         schimbari in cadrul organizatoric de desfasurare a activitatii de instruire: se poate fructifica, in acest sens, flexibilitatea inerenta a interactivitatii.

Introducerea in scoala a ghidului multimedia interactiv are un puternic impact asupra strategiilor didactice si a dezvoltarii unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor si mijloacelor traditionale.

Actul invatarii nu mai este considerat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor interactiuni ale elevului cu cel care conduce invatarea. Studiile/analizele efectuate in perioada premergatoare elaborarii proiectului, referitoare la rezultatele școlare pentru elevii cu varste intre 6-12 ani au scos in evidenta necesitatea gasirii unor solutii educationale complementare celor furnizate de scoala traditionala. De aceea, proiectul isi propune sa dezvolte si sa piloteze implementarea unei noi programe scolare pt clasa a III a si a auxiliarelor curriculare: ghidul multimedia interactiv, ghidul elevului, ghidul metodologic al profesorului.

Trecerea la o abordare pedagogica centrata pe elev presupune transformarea manualelor scolare prin includerea de elemente interactive: materiale video, modele interactive, exercitii, teste cu feedback imediat, diagrame si grafice dinamice si configurabile, care sporesc motivatia pentru invatare a elevului si imbogatesc experienta de invatare.

De asemenea, prezenta acestor materiale interactive in ghidul multimedia interactiv faciliteaza activitatea cadrului didactic si eficientizeaza utilizarea timpului sau, care poate fi mai bine investit in pregatirea unor activitati relevante pentru a fi realizate in clasa, nemaifiind obligat sa consume timp cautand astfel de resurse online sau in biblioteci.

Pachetul de resurse educationale suport pentru disciplina optionala „Povestea limbii române”, clasa a III-a, iși propune crearea conditiilor favorabile fiecarui elev de a-si forma si dezvolta competente intr-un ritm individual, de a transfera cunostintele acumulate dintr-o zona de studiu in alta.

Procesul de cunoastere se desfasoara, in cadrul fiecarei ore, prin activitati de invatare corespunzatoare continutului si optiunilor profesorului asupra tipului de lectie.

Activitatile de invatare sunt construite astfel incat sa se porneasca de la experienta concreta a elevului si sa se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de invatare.

Ghidul multimedia interactiv contribuie, prin combinarea inovativa a metodelor didactice, a mediilor de invațare si a noilor tehnologii, prin regandirea strategiilor didactice pentru asigurarea profitului cognitiv si a raspunsului afectiv al elevilor, la asigurarea egalitatii de sanse deoarece permite aducerea inovatiei tehnologice inclusiv in scolile din zonele mai izolate ale tarii, sau din regiuni defavorizate din punctul de vedere al accesului la cunoastere.

De asemenea, ghidul multimedia interactiv poate oferi elevilor cu anumite dizabilitati mai multe oportunitati de a invata, spre deosebire de un manual clasic, prin elementele audio-video incluse.

Cerintele specifice la care se va adera prin intermediul ghidului multimedia interactiv sunt:

·         va permite elevilor sa devina din spectator (folosirea manualului imprimat pentru stimulare senzoriala), participant (interactiunea cu mediul de invatare), iar apoi creator (modificarea mediului conform dorintelor, intereselor);

·         va incuraja elevii sa exploreze, sa fie curiosi (sa cerceteze) si sa caute noi provocari;

·         „va arata” si nu doar va spune elevului ce sa faca;

·         va asigura contactul direct si activ cu obiectele si fenomenele studiate sau cu inlocuitorii acestora (modele, imagini, mulaje, schite etc.).

·         prioritar, ghidul multimedia interactiv stimuleaza activismul si criticismul gandirii pentru a preveni si combate manifestarile de inertie;

·         va aborda invatarea prin actiune, prin rezolvarea de situatii-problema, prin efort de analiza si organizare a materialului de invatat, desfasurarea activitatilor cognitive pe un fond emotional optim;

·         modul de prezentare va fi suficient de flexibil pentru a dezvolta interesele elevilor;

·         activitatile de invatare vor fi incadrate intr-un plan actional bine definit;

·         activitatile de invatare trebuie sa antreneze-exerseze-dezvolte perceptia vizuala si auditiva; • atunci cand se dau indicatii, se vor folosi cuvinte simple;

·         se vor folosi obiecte concrete, pe care copilul sa le perceapa din realitatea inconjuratoare;

·         sarcinile date se vor descompune in etape sau resurse de invatare mici; rezolvarea sarcinii se incepe cu ceea ce deja copilul stie si apoi se va trece la o etapa mai dificila;

·         utilizarea unui limbaj adecvat si accesibil elevilor, potrivit nivelului lor de intelegere, corespunzator varstei;

·         claritatea mesajelor; precizia mesajului, cu evitarea formularilor ambigue;

·         prezentarea interactiva a temelor de studiu; notiunile prezentate/ interactivitatile propuse trebuie adaptate la capacitatea elevilor de intelegere si memorare;

·         realizarea sarcinilor va presupune etape ce evolueaza treptat; etapele vor fi clare, cumulative, concrete si formative;

·         tinerea unei evidente a sarcinilor va furniza informatii amanuntite despre progresul facut de-a lungul unei perioade de timp, oferind o imagine completa a realizarilor elevului;

·         folosirea unui limbaj simplu, clar care sa faciliteze intelegerea de catre elevi a ideilor exprimate si sa stimuleze interesul fata de continutul prezentat.