Interes general
« Înapoi

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - rural


 

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

17 iulie 2009

 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna un proiect in cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, A.P.1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul 1.3. “Dezvoltarea Resurselor Umane în educaţie şi formare profesională”, in vederea obtinerii unei finantari din instrumente structurale.

Proiectul în curs de elaborare este intitulat „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat” si urmează să se deruleze pe o perioadă de 3 ani (de la data semnării contractului de finanţare), având ca obiectiv general provocarea unor schimbări conceptuale şi practice în procesul de predare-învăţare desfăşurat în şcolile din mediul rural, contribuind, astfel, la dezvoltarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele procesului Lisabona şi ale programelor şcolare, prin implementarea unui program integrat de formare continuă.

Activitatile ce se vor derula in cadrul acestui proiect sunt:

-       Actualizarea curriculum-ului, a modulelor de formare şi a materialelor suport pentru cadrele didactice din mediul rural în conformitate cu schimbările sistemice implementate în ultimii ani şi în conformitate cu metodologia de acreditare a cursurilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;

-       Editarea modulelor de formare pentru cadrele didactice;

-       Actualizarea curriculum-ului şi a modulelor de formare pentru formatorii-mentori care vor fi implicaţi în livrarea programului de formare continuă a cadrelor didactice din mediul rural;

-       Recrutarea şi instruirea unui corp de formatori-mentori care să acţioneze la nivelul şcolilor implicate în proiect;

-       Livrarea programului de formare a cadrelor didactice;

-       Activităţi de informare şi de diseminare (conferinţe de început şi de final de proiect; elaborarea de materiale informative privind activităţile proiectului);

-       Activităţi de monitorizare şi de evaluare a implementării proiectului la nivel naţional.

Pentru buna implementare a proiectului si îndeplinirea obiectivului propus, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa intentioneaza sa stabileasca un  parteneriat cu o organizaţie eligibilă, care raspunde cel mai bine cerintelor mentionate mai jos. Partenerul va fi responsabil de urmatoarele activitati:

-       Dezvoltarea curriculum-ului, a modulelor şi a materialelor suport pentru formarea mentorilor şi a cadrelor didactice;

-       Selectarea, formarea şi coordonarea echipei de mentori;

-       Livrarea programului de formare.

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, invită organizatiile eligibile potrivit Ghidului Solicitantului – Conditii Generale 2009 si Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 87 mai 2009 si a corrigendum-urilor ulterioare să-şi manifeste interesul în ceea ce priveşte încheierea unui acord de parteneriat. Organizatiile interesate trebuie să furnizeze informaţii astfel încât să demonstreze că sunt eligibile potrivit regulilor menţionate mai sus şi că au calificarea si capacitatea necesare realizarii activitatilor mentionate (broşuri, descrieri ale unor servicii similare experienţă în condiţii similare, organizarea tehnică şi managerială, organizarea instituţională, calificări generale şi numărul experţilor, etc).

Calificările solicitate sunt:

-       Competenţă profesională în elaborarea de programe şi materiale de formare a cadrelor didactice;

-       Expertiză în învăţământul rural, cunoaşterea condiţiilor şi nevoilor specifice şcolilor rurale şi a realităţilor româneşti;

-       Experienţă în implementarea de proiecte educaţionale;

-       Capacitatea de a organiza procesul de formare şi coordonare a mentorilor;

-       Capacitatea de a monitoriza un număr mare de echipe răspândite la nivel naţional;

In baza scrisorilor de interes primite, va fi selectata organizatia care, in baza informatiilor furnizate, raspunde cel mai bine cerintelor mai sus mentionate.

Organizaţiile interesate pot obţine mai multe informaţii pe site-ul www.fseromania.ro sau la adresa de mai jos, de luni-vineri, între orele 10.00 – 16.00:

Contact:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Adresă: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, Bucureşti, sector 1

Tel: +40 21 305 59 99; fax: +40 21 305 59 89;

E-mail: office@pmu.ro .

Scrisorile de Interes trebuie depuse la adresa de mai sus, în original, nu mai tarziu de 25 august 2009, ora 11.