PROIECTUL PENTRU REFORMA EDUCAŢIEI TIMPURII 2006 - 2011

(buget estimat: 88.30 mil EUR)

Ce ne propunem?

Scopul principal al Proiectului pentru reforma educaţiei timpurii este acela de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului şi de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil, totul în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale.
Mai concret, Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii doreşte:

 • Să îmbunătăţească infrastructura actuală a sistemului de educaţie prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor preşcolare;
 • Să ridice nivelul educaţiei preşcolare prin perfecţionarea cadrelor didactice şi asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 • Să eficientizeze sistemul educaţional prin crearea Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, precum şi prin dezvoltarea sistemului de management educaţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Unde?

Proiectului pentru reforma educaţiei timpurii se va desfăşura la nivel naţional, în toate cele 42 de judeţe ale României (inclusiv Bucureşti) ca parte a programului mai larg de reformă a educaţiei timpurii din România şi a strategiei complexe de reformă a educaţiei timpurii (2005-2011) dezvoltate de MEdC.

Ce vom face?

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii

Obiectivul principal al acestei componente este îmbunătăţirea infrastructurii celor mai defavorizate grădiniţe, astfel încât acestea să ajungă la un standard minim de funcţionare, precum şi asigurarea spaţiilor necesare unităţilor care au avut de suferit de pe urma procesului de retrocedare a imobilelor naţionalizate.
În cadrul proiectului vor fi finanţate reabilitarea şi dotarea cu mobilier a grădiniţelor defavorizate, precum şi construcţia şi mobilarea unor grădiniţe noi în anumite locaţii.. Va fi analizată, de asemenea, posibilitatea dotării claselor pregătitoare cu echipamente speciale.

 • În cadrul proiectului, aproximativ 53.000 de copii din întreaga ţară vor beneficia de lucrările de reabilitare şi construcţie

Formarea şi perfecţionarea a personalului din grădiniţe (manageri, cadre didactice, asistente, administratori şi alte categorii)

În cadrul proiectului vor fi organizate module specifice de perfecţionare pentru educatori (aproximativ 35.000 de persoane), personalul din centrele de îngrijire, îngrijitori/asistenţi/personal medical (aprox. 13.000), manageri (cca 2.500) şi părinţi.

Dezvoltarea capacităţii sistemului de a oferi servicii de calitate

Cum?

A. Dotarea grădiniţelor cu:

 • material didactic (hărţi, planşe, modele);
 • jocuri educative;
 • cărţi/broşuri.

B. Înfiinţarea reţelei de Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED)
C. Înfiinţarea unor servicii specifice pentru copiii cu vârste între 0 – 6/7 ani cu dizabilităţi şi nevoi speciale
D. Creşterea capacităţii MEdC şi a autorităţilor locale de a monitoriza, evalua şi dezvolta politici educaţionale

Beneficii

Rezultatele şi efectele programului vor fi monitorizate şi evaluate cu ajutorul indicatorilor care reflectă aspecte cheie aşe implementării programului, precum:

 • îmbunătăţirea managementului grădiniţelor;
 • îmbunătăţirea vizibilităţii prin ridicarea nivelului de cunoştinţe ale părinţilor cu privire la performanţele copiilor lor
 • îmbunătăţirea infrastructurii existente prin intermediul lucrărilor de reabilitare;
 • perfecţionarea cadrelor didactice din sistem;
 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale.
 • reabilitarea a 340 de grădiniţe şi dotarea lor cu echipamente specifice, precum şi cu căi  speciale de acces pentru copiii cu disabilităţi;
 • construirea a 410 grădiniţe noi, dotate cu echipamente specifice, precum şi cu căi  speciale de acces pentru copiii cu disabilităţi;
 • instruirea a 100% dintre cadrele didactice din grădiniţe;
 • instruirea a 100% dintre directorii de grădiniţe;
 • instruirea a 100% dintre îngrijitorii/asistenţii/administratorii etc din grădiniţe;
 • înfiinţarea a 318 Centre de Resurse care să ofere un pachet complex de servicii în sprijinul comunităţii;
 • procentul din cele 13.000 de grădiniţe dotate cu material didactic, jocuri etc;
 • numărul copiilor din mediile urban şi rural care beneficiază de lucrări de reabilitare/ construcţii noi..
Interes general
Licitatii
Concursuri
Evenimente

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel: · în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului · în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului.