Interes general
« Înapoi

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - educatie timpurie


 
 SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

17 iulie 2009

 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna un proiect in cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, A.P.6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 6.4. “Initiative transnationale pentru o piata incluziva a muncii”, in vederea obtinerii unei finantari din instrumente structurale.

Proiectul in curs de elaborare este intitulat „Gradinita – membru activ al comunitatii integratoare” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale în domeniul educaţiei timpurii prin creşterea gradului de cooperare transnaţională.

Activitatile ce se vor derula in cadrul acestui proiect sunt:

-       Schimb de experienţă şi bune practici, inclusiv stagii de practică, pentru identificarea celor mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane din domeniul educatiei timpurii;

-       Identificarea bunelor practici şi schimbul de experienţă privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii in domeniul educatiei timpurii;

-       Realizarea unui studiu privind aspecte ale incluziunii sociale in domeniul educatiei timpurii;

-       Transfer de expertiză privind metodologii de succes în domeniul educaţiei timpurii, cu accent pe incluziune socială;

-       Activitati de informare, promovare si diseminare a rezultatelor.

Pentru buna implementare a proiectului si indeplinirea obiectivului propus, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa intentioneaza sa stabileasca un  parteneriat cu o organizaţie eligibilă, care raspunde cel mai bine cerintelor mentionate mai jos. Partenerul va fi responsabil de urmatoarele activitati:

-       Organizarea unei retele tematice la nivel European

-       Schimb de experienta si transfer de expertiza si bune practici

-       Identificarea bunelor practici privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii in domeniul educatiei timpurii;

-       Transfer de expertiză privind metodologii de succes în domeniul educaţiei timpurii, cu accent pe incluziune socială;

-       Realizarea unui studiu privind aspecte ale incluziunii sociale in domeniul educatiei timpurii;

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, invită organizaţiile eligibile potrivit Ghidului Solicitantului – Conditii Generale 2009 si Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 98 mai 2009 si a corrigendum-urilor ulterioare să-şi manifeste interesul în ceea ce priveşte incheierea unui acord de parteneriat. Organizatiile interesate trebuie să furnizeze informaţii astfel încât să demonstreze că sunt eligibile potrivit regulilor menţionate mai sus şi că au calificarea si capacitatea necesare realizarii activitatilor mentionate (broşuri, descrieri ale unor servicii similare experienţă în condiţii similare, organizarea tehnică şi managerială, organizarea instituţională, calificări generale şi numărul experţilor, etc).

Scrisoarea de interes trebuie sa includa cel putin informatii privind:

-       Experienta in domeniul dezvoltării resurselor umane din domeniul educatiei timpurii

-       Competente profesionale in elaborarea de studii in domeniul educatiei timpurii

-       Experienta in organizarea de servicii de educatie timpurie de tip incluziv

-       Experienta in elaborarea de curriculum, ghiduri metodologice si materiale suport pentru cresterea competentelor in dezvoltarea timpurie

-       Experienta in dezvoltarea de retele institutionale la nivel local, national si regional

-       Cunoasterea conditiilor si nevoilor specifice unitatilor de invatamant prescolar si a realitatilor din acest domeniu

In baza scrisorilor de interes primite, va fi selectata organizaţia care, in baza informatiilor furnizate, raspunde cel mai bine cerintelor mai sus mentionate.

Organizaţiile interesate pot obţine mai multe informaţii pe site-ul www.fseromania.ro sau la adresa de mai jos, de luni-vineri, între orele 10.00 – 16.00:

Contact:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Adresă: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, Bucureşti, sector 1

Tel: +40 21 305 59 99; fax: +40 21 305 59 89;

E-mail: office@pmu.ro .

Scrisorile de Interes trebuie depuse la adresa de mai sus, în original, nu mai tarziu de 25 august 2009, ora 11