« Înapoi

Proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”

 
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentoratProiectul „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat” este selectat în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) si finantat din Fondul Social European.
Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani (2008 – 2011), fiind implementat în parteneriat cu Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium Design Group.
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de mentorat la nivelul şcolii, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor (mentorilor) şi acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
 
 

Proiectul urmăreşte:

  • Sa optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban defavorizat şi sa le abiliteze in construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale de calitate;
  • Sa structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită formarea la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
  • Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect resurse de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a şcolii (promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea adecvată a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate, aplicarea în practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării cunoştinţelor şi practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
  • Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale care să ia în considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etno-cultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)   

 

Interes general

Modalitatea de transmitere a propunerilor de sub-proiecte în cadrul schemei de granturi necompetitive

Vă reamintim că data limită de depunere a propunerilor de sub-proiecte, în cadrul schemei de granturi necompetitive (runda aII-a), finanțate prin proiectul ROSE, este 20 mai 2019. Propunerile vor fi încărcate în platforma dedicată RMIS (ROSE Management Information System), care poate fi accesată la adresa https://rose.pmu.ro. Găsiți, atașat, un scurt manual de utilizare a platformei. Pentru orice nelămurire legată de elaborarea și depunerea propunerilor de sub-proiecte vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.


Calendar Rose 2

In vederea elaborării şi depunerii propunerilor de sub-proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru universităţi, finanţate prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE, va informăm că data de depunere a sub-proiectelor pentru Schema de Granturi Necompetitive se modifică, de la data de 22 aprilie 2019 la data de 20 mai 2019, conform calendarului atașat.


Modificare datei de depunere a proiectelor pentru Schema de Granturi Necompetitive

In vederea elaborării şi depunerii propunerilor de sub-proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru universităţi, finanţate prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE, va informăm că data de depunere a sub-proiectelor pentru Schema de Granturi Necompetitive se modifică, de la data de 1 aprilie 2019 la data de 22 aprilie 2019, conform calendarului atașat. De asemenea, regăsiți atașat "Anexa 3.3_buget detaliat de cheltuieli estimative pe categorii de cheltuieli" în format excel, pentru a putea fi încărcată în platforma RMIS.


Licitatii
Concursuri
Evenimente

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel: · în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului · în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului.